Miyo Maru

                                                                                                                                                                         8-8-2012

 

LAND

STAD

1e KAMP

A/V

D-M-Y

kr

DODEN

Malakka

Singapore

 

V

3-6-1944

723

 

Filippijnen

Manila

 

A

11-6-1944

723

 

Filippijnen

Manila

 

V

14-6-1944

723

 

 

 

Tyfoon (4 dagen)

 

15-6-1944

 

 

Formosa

Takao

 

A

19-6-1944

723

 

A=Aankomst, V=Vertrek; kr=krijgsgevangenen

 

De Miyo Maru vertrok op 3-6-1944 met 723 krijgsgevan­genen (267 Australiërs, 190 Engelsen, 266 Neder­lan­ders) uit Singapore richting Japan. Het transport vond plaats in een convooi van totaal 12 schepen (waaronder 3 andere schepen met krijgsgevangenen: Hiyoki Maru, Hozan Maru en Kokusei Maru). Deze krijgsgevan­genen behoorden tot de Japan Party 1. Op 6-6-1944 werd het convooi aange­vallen door de Raton, waar­bij een escorteschip tot zinken werd gebracht; de Miyo Maru werd niet getroffen. Op 11-6-1944 werd Manila bereikt.

 

Op 14-6-1944 vertrok het schip uit Manila naar Takao (Formosa); de Tamahoko Maru 2 (zonder krijgsgevan­genen) werd aan het convooi toegevoegd, diverse escorte­schepen bleven achter. Op 15-6-1944 kwam het convooi in een 4 dagen durende tyfoon terecht, de ruimen bleven 4 dagen lang gesloten, niemand kon aan dek, er kwam geen eten. De Miyo Maru werd zwaar beschadigd.

 

Op 19-6-1944 bereikte het schip Takao. Omdat het schip niet verder kon varen naar Japan, werden lading en krijgs­gevangenen overgebracht op de Tama­hoko Maru 2 (ver­moe­delijk in de haven van Takao).

The Miyo Maru sailed on 3-6-1944 with 723 POW’s (267 Australian, 190 British, 266 Dutch) from Singapore to Japan. The transport took place in a convoy of 12 ships (amomg others 3 other ships with POW: Hiyoki Maru, Hozan Maru and Kokusei Maru). These POW’s belonged to the Japan Party 1. On 6-6-1944 the convoy was attacked by the Raton: an escort was sunk, but the Miyo Maru was not hit. On 11-6-1944 the ship arrived in Manila.

 

On 14-6-1944 the ship sailed from Manila for Takao (Formosa); the Tamahoko Maru 2 (without POW’s) was added to the convoy; some escorts remained in Manila. On 15-6-1944 the convoy came in a typhoon during 4 days, the holds remained closed during 4 days, nobody could go on deck, there was no food. The Miyo Maru was damaged seriously.

 

On 19-6-1944 the ship arrived in Takao. Because the ship could not continue his route to Japan, the cargo and the POW’s were transferred to the Tamahoko Maru 2 (proba­bly in the harbour of Takao).

 

Literatuur

Lamont-Brown, Raymond - Ships from Hell, 2002, pg 152 (208 kr)

Michno, F.G. - Death on the Hellships, 2001, pg 165-172 (723 kr), 315 (208 kr)

 

Websites

www.britain-at-war.org.uk

www.mansell.com

wets-point.org

 

 

Index                    Zeetransporten                       Changi-kamp