Kokusei Maru

                                                                                                                                                                     8-8-2012

 

LAND

STAD

1e KAMP

A/V

DATUM

kr

DODEN

Malakka

Singapore

 

V

3-6-1944

456

 

Filippijnen

Manila

 

A

11-6-1944

456

 

Filippijnen

Manila

 

V

14-6-1944

456

 

 

 

Tyfoon

 

15-6-1944

 

 

Formosa

Takao

 

A

19-6-1944

456

 

Formosa

Takao

 

V

20-6-1944

456

 

Japan

Nagasaki ?

 

A

24-6-1944

456

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

??

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A=Aankomst, V=Vertrek; kr=krijgsgevangenen

 

De Kokusei Maru (5.494 ton, vrachtschip) vertrok op 3-6-1944 met 456 krijgsgevangenen uit Singapore naar Japan; het vervoerde tevens een lading bauxiet. Het transport vond plaats in een convooi van totaal 12 schepen (waaronder 3 andere schepen met krijgsgevangenen: Hiyoki Maru, Hozan Maru en Miyo Maru). Deze krijgsgevangenen behoorden tot de Japan Party 1. Op 6-6-1944 werd het con­vooi aangevallen door de Raton, waarbij een escorte­schip tot zinken werd gebracht; de Kokusei Maru werd niet getroffen. Op 11-6-1944 werd Manila bereikt.

 

Op 14-6-1944 vertrok het schip uit Manilla naar Takao (Formosa); de Tamahoko Maru 2 (zonder krijgsgevang­enen) werd aan het convooi toegevoegd, diverse escorte­schepen bleven achter. Op 15-6-1944 kwam het convooi in een 4 dagen durende tyfoon terecht, maar de Kokusei Maru kon Takao min-of-meer ongeschonden bereiken.

 

Op 20-6-1944 vertrok het convooi uit Takao naar Japan. Op 24-6-1944 (vlak voor de kust van Nagasaki) werd het convooi aangevallen door de Tang, maar de Kokusei Maru werd niet door een torpedo ge­troffen en kon zonder proble­men doorvaren naar Japan (bij deze aanval werden 4 excorteschepen èn de Tamahoko Maru 2 getorpedeerd).

 

Op 24-6-1944 kwam het schip aan in Nagasaki; de krijgs­gevangenen werden overgebracht naar diverse kampen (zie tabel).

 

Nadere gegevens nog niet gevonden.

The Kokusei Maru (5,494 tons, freighter) sailed with 456 POW’s from Singapore to Japan; the ship transported a cargo bauxite. This transport took place in a convoy of 12 ships (among other 3 other ships with POW’s: Hiyoki Maru, Hozan Maru and Miyo Maru). These POW’s belonged to Japan Party 1. On 6-6-1944 the convoy was attacked by the Raton: an escort was  sunk, the Kokusei Maru was not hit. On 11-6-1944 the ship arrived in Manila.

 

On 14-6-1944 the ship sailed from Manila for Takao (Formo­sa); the Tamahoko Maru 2 (without POW’s) was added to the convoy, some escorts remained in Manila. On 15-6-1944 the convoy came in a typhoon during 4 days; the Kokusei Maru could reach Takao without serious damage.

 

On 20-6-1944 the convoy sailed from Takao to Japan. On 24-6-1944 (close to the coast of Nagasaki) the convoy was attacked by the Tang, but the Kokusei Maru was not hit by a torpedo and could reach Japan without problems (during this attack four escorts and the Tamahoko Maru 2 were sunk).

 

On 24-6-1944 the ship arrived in Nagasaki; the POW’s were taken to various camps (see table).

 

More data not yet found.

 

 

 

Literatuur

Lamont-Brown, Raymond - Ships from Hell, 2002, pg 151

Michno, F.G. - Death on the Hellships, 2001, pg 165-170, 314 (456 kr)

 

Websites

www.britain-at-war.org.uk

www.mansell.com

www.west-point.org

 

Index                    Zeetransporten                       Kampen in Japan