Hiyoki Maru

                                                                                                                                                                     7-8-2012

 

LAND

STAD

1e KAMP

A/V

D-M-Y

kr

DODEN

Malakka

Singapore

 

V

3-6-1944

450

 

Filippijnen

Manila

 

A

11-6-1944

450

 

Filippijnen

Manlla

 

V

14-6-1944

450

 

 

 

Tyfoon (4 dagen)

 

15-6-1944

 

 

Formosa

Takao

 

A

19-6-1944

450

 

Formosa

Takao

 

V

20-6-1944

450

 

Japan

Nagasaki ?

 

A

24-6-1944

450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuk 17B, Omuta

A

24-6-1944

202

 

 

 

 

 

 

 

 

A=Aankomst, V=Vertrek, kr=krijgsgevangenen

Fuk=Fukuoka

 

De Hiyoki Maru (soms aangeduid als Hioki Maru, vracht­schip) vertrok op 3-6-1944 met 450 krijgsgevangenen van Singapore naar Japan; het vervoerde tevens een lading bauxiet. Het transport vond plaats in een convooi van totaal 12 schepen (waaronder 3 andere schepen met krijgsgevan­genen: Hozan Maru, Kokusei Maru en Miyo Maru). Al deze krijgsgevangenen behoorden tot de Japan Party 1. Op 6-6-1944 werd het convooi aangevallen door de Raton, waarbij een escorteschip tot zinken werd gebracht; de Hiyoki Maru werd niet getroffen. Op 11-6-1944 werd Manila bereikt.

 

Op 14-6-1944 vertrok het schip uit Manila naar Takao (Formosa); de Tamahoko Maru 2 (zonder krijgsgevan­genen) werd aan het convooi toegevoegd, diverse escorte­schepen bleven achter. Op 15-6-1944 kwam het convooi in een 4 dagen durende tyfoon terecht, maar de Hiyoki Maru kon Takao min-of-meer ongeschonden bereiken.

 

Op 20-6-1944 vertrok het convooi uit Takao naar Japan. Op 24-6-1944 (vlak voor de kust van Nagasaki) werd het convooi aangevallen door de Tang, maar de Hiyoki Maru werd niet door een torpedo getroffen en kon zonder proble­men doorvaren naar Japan (bij deze aanval werden 4 escorte­schepen èn de Tamahoko Maru 2 getorpedeerd).

 

Op 24-6-1944 kwam het schip aan in Nagasaki; de krijgs­gevan­genen werden overgebracht naar diverse krijgs­gevangen­kampen (zie tabel).

The Hiyoki Maru (sometimes called Hioki Maru, freighter) sailed with 450 POW’s from Singapore to Japan; the ship transported a cargo bauxite. This transport took place in a convoy of 12 ships (among others 3 other ships with POW’s: Hozan Maru, Kokusei Maru and Miyo Maru). All these POW’s belonged to Japan Party 1. On 6-6-1944 the convoy was attacked by the Raton: an escort was sunk, but the Hiyoki Maru was not hit. On 11-6-1944 the ship arrived in Manila.

 

On 14-6-1944 the ship sailed from Manila for Takao (Formosa); the Tamahoko Maru 2 (without POW’s) was added to the convoy, some escorts remained in Manila. On 15-6-1944 the convoy came in a typhoon during 4 days; the Hiyoki Maru could reach Takao without serious damage.

 

On 20-6-1944 the convoy sailed out from Takao to Japan. On 24-6-1944 (close to the coast of Nagasaki) the convoy was attacked by the Tang, but the Hyioki Maru was not hit by a torpedo and could reach Japan without problems (during this attack four escorts and the Tamahoko Maru 2 were sunk).

 

On 24-6-1944 the ship arrived in Nagasaki; the POW’s were transported to various camps (see table).

 

Literatuur

Lamont-Brown, Raymond - Ships from Hell, 2002, pg 151 (315 kr)

Michno, F.G. - Death on the Hellships, 2001, pg 165-170, 314

 

Websites

www.britain-at-war.org.uk

www.lindavdahl.com (Fukuoka 17)

www.mansell.com

 

 

Index                    Zeetransporten                       Kampen in Japan