Hozan Maru

                                                                                                                                                                     8-8-2012

 

LAND

STAD

1e KAMP

A/V

D-M-Y

kr

DODEN

Malakka

Singapore

 

V

3-6-1944

451

 

Filippijnen

Manila

 

A

11-6-1944

451

 

Filippijnen

Manila

 

V

14-6-1944

451

 

 

 

tyfoon

 

15-6-1944

 

 

Formosa

Takao

 

A

19-6-1944

451

 

Formosa

Takao

 

V

20-6-1944

451

 

Japan

Nagasaki ?

 

A

24-6-1944

451

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A=Aankomst, V=Vertrek, kr-krijgsgevangenen

 

De Hozan Maru vertrok op 3-6-1944 met 451 krijgs­gevan­genen uit Singapore naar Japan. Het transport vond plaats in een convooi van 12 schepen (waaronder 3 andere sche­pen met krijgsgevangenen: Hiyoki Maru, Kokusei Maru en Miyo Maru). Al deze krijgsgevangenen behoorden tot de Japan Party 1. Op 6-6-1944 werd het convooi aangevallen door een onderzeeboot (Raton), waarbij een escorteschip tot zinken werd gebracht; de Hazon Maru werd niet getrof­fen. Op 11-6-1944 werd Manila bereikt.

 

Op 14-6-1944 vertrok het schip uit Manila; de Tamahoko Maru (zonder krijgsgevangenen) werd aan het convooi toegevoegd, diverse escorte­schepen bleven achter. Op 15-6-1944 kwam het convooi in een 4 dagen durende tyfoon terecht, maar de Hozan Maru kon op 19-6-1944 Takao min-of-meer on­ge­schonden bereiken.

 

Op 20-6-1944 vertrok het convooi uit Takao naar Japan. Op 24-6-1944 (vlak voor de kust van Nagasaki) werd het con­vooi aangevallen door een onderzeeboot (Tang), maar de Hozan Maru werd niet door een torpedo ge­troffen en kon Nagasaki zonder problemen bereiken (bij deze aanval werden 4 escorteschepen èn de Tamahoko Maru getorpe­deerd). De krijgsgevangenen van de Hozan Maru werden overgebracht naar diverse krijgsgevan­gen­kampen (nadere gegevens nog niet gevonden).

The Hozan Maru sailed on 3-6-1944 with 451 POW’s from Singapore to Japan. The transport took place in a convoy of 12 ships (among others 3 other ships with POW’s: Hiyoki Maru, Kokusei Maru, Miyo Maru). All these POW’s belonged to the Japan Party 1. On 6-6-1944 the convoy was attacked by a submarine (Raton) where an escort was sunk; the Hozan Maru was not hit. On 11-6-1944 the ship arrived in Manila.

 

On 14-6-1944 the ship sailed from Manila; the Tama­hoko Maru (without POW’s) was added to the convoy, some escorts remained in Manila. On 15-6-1944 the convoy came in a typhoon during 4 days, but the Hozan Maru could reach Takao without serious damage on 19-6-1944.

 

On 20-6-1944 the convoy sailed from Takao to Japan. On 24-6-1944 (near the coast of  Nagasaki) the convoy was attacked by a submarine (Tang), but the Hozan Maru was not hit by a torpedo and could reach Nagasaki without pro­blems (during this attack 4 escorts and the Tamahoko Maru was sunk). The POW’s on the Hozan Maru were taken to various camps (data not yet available).

 

 

Literatuur

Lamont-Brown, Raymond - Ships from Hell, 2002, pg 151

Michno, F.G. - Death on the Hellships, 2001, pg 165-170, 314

 

Websites

www.britain-at-war.org.uk

www.mansell.com

www.west-point.org

 

 

Index                    Zeetransporten                       Kampen in Japan