Kibitsu Maru

                                                                                                                                                                     31-7-2012

 

LAND

STAD

1e KAMP

A/V

D-M-Y

kr

DODEN

Hainan

Yulin

 

V

15-9-1944

677

 

 

 

bommen

 

20-9-1944

 

 

Formosa

Takao

 

A

 

677

 

Formosa

Keelung

 

V

25-9-1944

677

 

 

 

torpedo

 

27-9-1944

 

 

Japan

Moji

 

A

28-9-1944

669

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuk 4B, Moji-Hosp

A

28-9-1944

11

 

 

 

Fuk 25B, Shinkai

A

28-9-1944

289

 

 

 

Yokohama

A

30-9-1944

300 (1)

 

 

 

Yokohama

A

30-9-1944

50 (2)

 

 

 

Sen 9B, Sakata

A

30-9-1944

290

 

 

 

 

 

 

 

 

A=Aankomst, V=Vertrek, kr=krijgsgevangenen

Fuk=Fukoka, Sen=Sendai

(1) Engelsen

(2) Australiërs

 

De Kibitsu Maru (5.474 ton, soms aangeduid als Kibibi Maru) vertrok op 15-9-1944 met 677 krijgs­gevangenen uit Hainan richting Japan; deze krijgsgevangenen waren over­levenden van de Kachidoka Maru (360 man) en de Rakuyo Maru (136 man), die op 12-9-1944 ten oosten van Hainan waren getorpe­deerd, waarna escorteschepen een klein deel van de in zee ronddrijvende mannen hadden op­ge­pikt en naar Hainan gebracht. Het schip voer in convooi met de Asaka Maru 2, de Sincho Maru en enige escorte-schepen. De krijgsgevangenen behoorden tot Japan Party 3. Er waren ook nog ongeveer 1000 Japanse soldaten aan boord, afkom­stig van diverse getorpedeerde schepen.

Het schip was een walvisvaarder; de krijgsgevangenen be­von­den zich op het grote onderdek, waar geen enkele voor­ziening was gemaakt. Er waren vele zieken onder hen, er was geen medische hulp. Er was weinig eten, nauwelijks of geen drinkwater. Er waren geen kleren (de krijsgevangenen waren ongekleed), geen dekens, geen matrassen.  Er was nauwelijks licht. De dysenterie verspreidde zich, er vielen 8 doden.

 

Op 20-9-1944 werd het convooi aangevallen door B24-bommenwerpers, de Asaka Maru 2 werd bescha­digd door "near-missers".

 

Op 27-9-1944 werd het convooi aangevallen door de onderzeeboot Placid, waarbij enige escorte-schepen werden getorpedeerd, maar de beide krijgsgevangenschepen, de Kibitsu Maru en de Sincho Maru, bleven onge­deerd.

 

Op 28-9-1944 kwam het schip aan in Moji; de krijgsgevan­genen werden overgebracht naar verschillende kampen  (zie tabel).

De Kibitsu Maru (5,474 tons, sometimes called Kibibi Maru) sailed out on  15-9-1944 with 677 POW from Hai­nan to Japan; these POW were survivors of the  Kachidoka Maru (360 men) and the Rakuyo Maru (136 men), both torpedoed on 12-9-1944 east of Haiman, whereafter escort-ships saved a small part of the about-drifting men and brought them to Hainan. The ship navigatred in a convoy with the Asama Maru 2, the Sincho Maru and some escort-ships. These POW belonged to Japan Party 3. There were also aboard about 1000 Japanese soldiers, coming from different torpedoed ships.

The ship was a whaler; the POW stayed in the large lower deck without any provisions. There were many sick men, there was no medical help. The food was bad, there was hardly any drinking-water. There were no clothes (the POW were unclothed), no blankets, no mattresses. There was scarcely light. The dysentery spred out; there were 8 deaths.

 

On 20-9-1944 the convoy had been attacked by B24- bombers, the Asama Maru 2 had been damaged by “near misers”.

 

On 27-9-1944 the convoy had been attacked by the submarine Placid: some escort-ships had been torpedoed, the two POW-ships the Kibitsu Maru and the Sincho Maru stayed unhurt.

 

On 28-9-1944 the arrived in Moji; the POW had been transported to different camps (zee table).

 

 

 

Literatuur

Blair, Joan and Clay – Return from the River Kwai, 1979, pg 250-274

Clark, Hugh – A life for every sleeper, 1986, 1989, pg 71 (groep Sendai 9B)

Lamont-Brown, Raymond - Ships from Hell, 2002, pg 65, 151 (Kibibi Maru)

Michno, F.G. - Death on the Hellships, 2001, pg 208, 223-225, 316

Walker, A.S. - Middle East and Far East, 1953, pg 653 (Rokyu Maru)

 

Websites

www.britain-at-war.org.uk

www.mansell.com

www.west-point.org

 

 

Index                    Zeetransporten                       Kampen in Japan