Shincho Maru

                                                                                                                                                                     11-8-2012

 

LAND

STAD

1e KAMP

A/V

D-M-Y

kr

DODEN

Malakka

Singapore

 

V

6-9-1944

573

 

 

 

torpedo

 

12-9-1944

 

 

Hainan

Yulin

 

V

16-9-1944

573

 

 

 

bommen

 

20-9-1944

 

 

Formosa

Keelung

 

V

25-9-1944

573

 

 

 

torpedo

 

27-9-1944

 

 

Japan

Moji

 

A

28-9-1944

573

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A=Aankomst, V=Vertrek; kr=krijgsgevangenen

 

De Shincho Maru (10.509 ton) vertrok op 6-9-1944 met 573 krijgsgevangenen uit Singapore naar Japan. Het trans­port vond plaats in een convooi van totaal 13 schepen, waar­onder ook andere schepen met krijgs­gevangenen: Asaka Maru 2, Kachidoka Maru en Rakuyo Maru. Deze krijgsgevangenen behoorden tot de zogenaamde Japan Party 2.

 

Op 11-9-1944 werd het convooi al varende samengevoegd met een convooi, afkomstig uit Manilla

 

Op 12-9-1944, 's morgens om 2 uur werd het convooi voor de kust van Hainan aangevallen door de onder­zee­boot Growler; een escorte-schip werd tot zinken gebracht. Even later op 12-9-1944 viel de Amerikaanse onderzeeboot Sealion II het convooi aan en torpedeerde de Rakuyo Maru. Tegen de avond van 12-9-1944 viel ook de onder­zee­boot Pampanito het convooi aan, waarbij de Kachidoka Maru tot zinken werd gebracht.

 

Op 20-9-1944 werden de overgebleven schepen aange­vallen door B24-bommenwerpers, waarbij de Asaka Maru 2 werd be­scha­digd door "near-missers".

 

Op 27-9-1944 werd het convooi aangevallen door de onderzeeboot Placid, waarbij enige escorte-schepen werden getorpedeerd, maar de beide krijgsgevangenschepen, de Kibitsu Maru en de Shincho Maru, wisten op 28-9-1944 onge­schonden de haven van Moji te bereiken. De krijgsgevangenen werden over­ge­bracht naar diverse krijgs­gevangenkampen (zie tabel).

 

Meer gegevens nog niet gevonden.

The Shinchu Maru (10,509 tons) sailed on 6-9-1944 with 573 POW’s from Singapore to Japan. The transport took place in a convoy of 13 ships, among other ships with POW’s: Asaka Maru 2, Kachidoka Maru and Rakuyo Maru. These POW’s belonged to the so-called Japan Party 2.

 

On 11-9-1944 the convoy on the route joined a convoy coming from Manila.

 

On 12-9-1944 at 2:00 AM the convoy was attacked at the coast of Hainan by the submarine Growler; an escort was sunk. A few moments later on 12-9-1944 the American sub­marine Sealion II attacked the convoy and torpedoed the Rakuyo Maru. In the evening of 12-9-1944 the submarine Pampanito attacked the convoy: whereby the Kachidoka Maru was sunk.

 

On 20-9-1944 the remaining ships were attacked by B-24 aircrafts, whereby the Asaka Maru 2 was damaged by “near misers”.

 

On 27-9-1944 the convoy was attacked by the submarine Placid, whereby some escorts were torpedoed, but the two POW-ships, the Kibitsu Maru and the Shincho Maru, could reach Moji unhurt on 28-9-1944. The POW’s were transported to various POW-camps (see table).

 

More data not yet available.

 

 

Literatuur

Mincho, G.F. - Death on the Hellships, 2001, pg 203, 223

 

 

Index                    Zeetransporten                       Kampen in Japan