Rashin Maru

                                                                                                                                                                     24-9-2016

 

LAND

STAD

1e KAMP

A/V

D-M-Y

kr

DODEN

Malakka

Singapore

 

V

4-7-1944

1065

 

Borneo

Miri

 

A

8-7-1944

1065

 

Borneo

Miri

 

V

 

1065

 

Filippijnen

Manila

 

A

26-7-1944

1065

 

Filippijnen

Manlla

 

V

9-8-1944

1065

 

Formosa

Takao

 

A

 

1065

 

Formosa

Takao

 

V

 

1065

 

Japan

Moji

 

A

8-9-1944

1063

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuk 2B

A

11-9-1944

200 (1)

 

 

 

Fuk 13D, Saganoseki

A

11-9-1944

100 (1)

 

 

 

Hir 2B, Niihama

A

11-9-1944

 

 

 

 

Hir 3D, Yamane

A

11-9-1944

300

 

 

 

Hir 7B, Ube

A

11-9-1944

250 (1)

 

 

 

Tok 14B, Tsurumi

A

11-9-1944

 

 

A=Aankomst, V=Vertrek, kr=krijgsgevangenen

Fuk=Fukuoka, Hir=Hiroshima, Tok=Tokyo

(1) allen Australiërs

 

De Rashin Maru (5.462 ton, door bombardement zwaar beschadigd vrachtschip met vernielde brug, geen luiken op de ruimen, geen dekken, een open casco, soms aangeduid als Potomac en door krijgsgevangenen ook genoemd Byoke Maru, byoke=ziek) vertrok op 4-7-1944 met 1065 krijgsgevangenen (600 Australiërs, 300 Nederlanders,  165 Engelsen, hoofdzakelijk afkomstig van de Burma-spoor­weg) uit Singapore naar Japan. Deze krijgsgevangenen behoorden tot de Japan Party 2. Het trans­port vond plaats in een convooi van totaal 10 schepen (waaronder ook andere schepen met krijgsgevangenen: Asaka Maru 1, Hakushika Maru, Hofuku Maru en Sekiho Maru).

 

Op 8-7-1944 kwam het convooi aan in Miri (halverwege de noordkust van Borneo); hier werd de samenstelling van het con­vooi veranderd (de Hofuku Maru bleef achter).

 

 Op 26-7-1944 kwam het schip aan in Manila; hier moest het schip wachten op de vorming van een nieuw con­vooi: op 9-8-1944 (na een verblijf van 15 dagen) vertrok het schip tegelijk met de Asaka Maru 1 richting Formosa (via Takao op de zuid­punt naar Keelung op de noordpunt, dicht langs de kust varend).

 

Op 8-9-1944 kwam het schip aan in Japan bij Kagoshima (Nagasaki) en voer door naar Moji. De reis duurde totaal 70 dagen; er waren onderweg twee sterfgevallen. De krijgsge­van­genen werden overge­bracht naar diverse krijgsgevan­genkampen (zie tabel).

The Rashin Maru (5,462 tons, bombed out and burned, the bridge was gone, no decks, an open hull, sometimes called Potomac, nickname Byoke Maru, byoke=sick) sailed on 4-7-1944 with 1065 POW’s (600 Australian, 300 Dutch, 165 British, mainly coming from the Birma-railway) from Sin­ga­pore to Japan. These POW’s belonged to Japan Party 2. The transport took place in a convoy of 10 ships (among others 4 other ships with POW’s: Asaka Maru 1, Haku­shika Maru, Hofuku Maru and Sekiho Maru).

 

On 8-7-1944 the convoy arrived in Miri (halfway the north-coast of Borneo); here the composition of the convoy was changed (the Hofuku Maru remained in Miri).

 

On 26-7-1944 the ship arrived in Manila; here the ship must wait for a new convoy: on 9-8-1944 (after a stay of 15 days) the ship sailed  together with the Asaka Maru 1 for Formosa (via Takao in the south to Keelung in the north, navigating close to the coast).

 

On 8-9-1944 the ship arrived in Japan near Kagoshima (Naga­saki) and sailed on to Moji. The journey lasted totally 70 days, there were two deaths. The POW’s were trans­ported to various camps (see table).

 

 

Literatuur

Cardinaals, J.J. – Report of the Dutch Japanese Party, NIOD, IC 001.201=BuZa NEFIS 2298

Clarke, Hugh V. – Barbed wire and bamboo, pg 137-138

Clarke, Hugh V. – Prisoners of the war, pg 140

Daws, Gavan – Gevangenen van de Japanners, 1996, pg 325

Hands, J.L. - Affodavit

Jacobs, G. - Persoonlijke mededeling (dagboek vader, Tok 14B)

Lamont-Brown, Raymond - Ships from Hell, 2002, pg 20-23 (tekening schip)

Michno, G.F. - Death on the Hellships, 2001, pg 194-202, 242, 315

Parkin, Ray – The sword and the blossom, 1968, pg 67-136 (Hir 7B)

Power, F.W.G. – Kurrah, 1991, pg 95-105 (Hir 3D)

Witsen, E. van - Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 175

 

Websites

www.britain-at-war.org.uk

www.lindavdahl.com (Fukuoka 13D)

www.west-point.org

 

 

Tekening Rashin Maru

 

Naamlijsten (rosters)

86 Nederlanders naar Tokyo 14B

 

 

 

Index                    Zeetransporten                       Kampen in Japan