Hakushika Maru

                                                                                                                                                                     14-11-2016

 

LAND

STAD

1e KAMP

A/V

D-M-Y

kr

DODEN

Malakka

Singapore

 

V

4-7-1944

609

 

Borneo

Miri

 

A

8-7-1944

609

 

Borneo

Miri

 

V

10-7-1944

609

 

Filippijnen

Manila

 

A

16-7-1944

609

 

Filippijnen

Manila

 

V

23-7-1944

609

 

Formosa

Takao

 

A

27-7-1944

609

 

Formosa

Takao

 

V

30-7-1944

609

 

Formosa

Keelung

 

A

30-7-1944

609

 

Formosa

Keelung

 

V

4-8-1944

609

 

 

 

torpedo

 

9-8-1944

 

 

Japan

Moji

 

A

10-8-1944

609

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nag 5B, Yokkaichi

A

11-8-1944

200

 

 

 

Sen 1B, Yumoto

A

12-8-1944

170

 

 

 

Osaka 4B1, Tanagawa

A

11-8-1944

150

 

A=Aankomst, V=Vertrek, kr=krijgsgevangenen

Nag=Nagoya, Sen=Sendai

 

De Hakushika Maru (soms aangeduid als Shi Maru, 8.151 ton, vrachtschip) vertrok op 4-7-1944 met 609 krijgs­gevan­genen (300 Engelsen en 300 Nederlanders, hoofdzakelijk afkom­stig van de Birma-spoorweg) uit Singa­pore naar Japan. Het transport vond plaats in een convooi van totaal 13 schepen. Er waren 5 schepen met krijgs­gevangenen: Asaka Maru 1, Hakushika Maru, Hofuku Maru, Rashin Maru en Sekiho Maru. Al deze krijgsgevangenen behoor­den tot Japan Party 2.

Het convooi voer langs de noordkust van Borneo. In Miri (halverwege die kust) bleven enige schepen achter, er werd een nieuw convooi samengesteld; na enige dagen vertrok het schip weer..

 

Op 16-7-1944 kwam het schip aan in Manila. Hier moest  het schip wachten op de vorming van een nieuw convooi: op 23-7-1944 vertrok het schip naar Formosa (Takao op de zuidpunt en Keelung op de noord­punt), dicht bij de kust. Op 9-8-1944 werd het convooi aangevallen door de onder­zeeboot Barbel; enige escorte-schepen werden getorpe­deerd, maar de Hakushika Maru bleef ongedeerd.

 

Op 10-8-1944 (anderen: 13-8-1944) kwam het schip aan in Japan bij Kagoshima (Nagasaki) en voer door naar Moji. De krijgs­gevan­genen werden overgebracht naar diverse krijgs­gevan­genkam­pen (zie tabel).

The Hakushika Maru (sometimes called Shi Maru), 8,151 tons, freighter) sailed on 4-7-1944 with 609 POW’s (300 British and 300 Dutch, mainly coming from the Birma-railway) from Singapore to Japan. The transport took place in a convoy 13 ships. There were 5 ships with POW’s: Asaka Maru 1, Hakushika Maru, Hofuku Maru, Rashin Maru and Sekiho Maru. All these POW’s belonged to Japan Party 2.

The convoy navigated along the north-coast of Borneo. In Miri (half-way that coast) some ships remained; a new convoy was formed; after some days the ship sailed again.

 

On 16-7-1944 the ship arrived in Manila. Here the ship must wait for a new convoy. On 23-7-1944 the ship sailed to Formosa (Takao in the south, Keelung in the north), navigating close to the coast. On 9-8-1944 the convoy was attacked by the submarine Barbel; some escorts were sunk, but the Hakushika Maru stayed unhurt.

 

On 10-8-1944 (other sources say 13-8-1944) the ship arrived in Japan near Kagoshima (Nagasaki) and navigated further to Moji. The POW’s were taken to various camps (see table).

 

Literatuur

Backer, Dam – Buigend riet, 1995, pg 27-71 (Osaka 4B1, Tanagawa) (Ume Maru ipv Hakushika Maru)

Baumeister, F.W. – Dagboek (Yokkaichi, via dochter, Mw I.Kusnadi-Baumeister)

Bernhard, F.C. – Verslag, Stabelan 14/1, augustus 1987 (Birma, Yokkaichi)

Lamont-Brown, Raymond - Ships from Hell, 2002, pg 151

Michno, G.F. - Death on the Hellships, pg 181, 194-201, 315

Winnemuller, J.B.W. – Rapport NIOD, IC 035067-035085 (Birma, Yokkaichi)

 

Websites

www.britain-at-war.org.uk

www.theskylookeddown.blogspot.com/2009/01/16

www.west-point.org

 

Index                    Zeetransporten                       Kampen in Japan