Makassar Maru

                                                                                                                                                                         10-8-2012

 

LAND

STAD

1e KAMP

A/V

D-M-Y

kr

DODEN

Java

Batavia

 

V

26-9-1943

2600

 

Malakka

Singapore

 

A

30-9-1943

2600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Changi-kamp

A

30-9-1943

2600

 

A=Aankomst, V=Vertrek; kr=krijgsgevangenen

 

De Makassar Maru (4.026 ton) vertrok op 26-9-1943 met 2600 krijgsgevangenen (2169 Nederlanders, 429 Engelsen, 2 Australiërs) uit Batavia (Tandjong Priok) naar Singapore. Dit transport werd aangeduid als Java Party 17, het 17e krijgsgevangenentransport vanuit Java. Deze groep vertrok 's morgens om 5.00 uur met de stadstram naar het eindpunt in Tandjong Priok; vervolgens werd gelopen naar de kade van de Rotterdamse Lloyd. Om 14.30 uur ging iedereen aan boord, om 17.00 uur voer het schip de haven uit. Het schip was niet groot, het ruim met krijgsgevangenen was overvol, de mannen zaten op de vloer, het was zeer heet. Sommigen wisten zich aan dek te verschuilen.

 

Op 29-9-1943 werd de rede van Singapore bereikt, op 30-9-1943 's morgens vroeg vond de ontscheping plaats, waarna de mannen met vrachtwagens naar het Changi-kamp wer­den gebracht.

 

NOOT. Binnen enige weken na aankomst in Singapore wer­den deze krijgsgevangenen overgebracht naar Japan, deels met de Matsue Maru 2, deels met de Hawaii Maru 2.

The Makassar Maru (4,028 tons) sailed on 26-9-1943 with 2600 POW’s (2169 Dutch, 429 British, 2 Australian) from Batavia (Tandjong Priok) to Singapore. This transport was known as Java Party 17, the 17th POW-transport from Java. The POW’s went at 5:00 AM with the tramway to the endpoint in Tandjong Priok, walked to the quay of the Rotterdamse Lloyd. At 14:40 PM everybody embarked, at 17:00 PM the ship sailed. It was a small ship, the hold with the POW’s was over-crow­ded, the men were sitting on the ground, it was a very hot atmosphere. Some men could hide themselves on deck.

 

On 29-9-1943 the ship arrived at the Roads of Singapore, on 30-9-1943 in the early morning the POW’s disem­bar­ked; they were taken to the Changi-camp.

 

NOTE. Within a few weeks after arrival in Singapore the POW’s were transported to Japan, partly with the Matsue Maru 2, partly with the Hawaii Maru 2.

 

 

Literatuur

Beaupain, Edwin - Herinneringen uit mijn krijgsgevangentijd, pg 29-32 (1000 kr)

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel II, 2002, pg 31 (3400 kr)

Hilfman, M.M. - Fukuoka 9, arts in krijgsgevangenschap, 1985, pg 32-34

Lamont-Brown, Raymond - Ships from Hell, 2002, pg 152 (3500 kr)

Michno, G.F. - Death on the Hellships, 2001, pg 123, 125, 313 (3500 kr)

Nelson, David - The story of Changi Singapore, 1974, pg 112, 210-211 (2600 kr)

Raad, André – Mijn geest overwon (dagboek), 2012, pg 47-48

Salemink, H. - Mijn krijgsgevangenschap in J.M. van Wijk - Dwangarbeid, 1999, pg 167 (2700 kr)

Willems, Wim - Tjalie Robinson (biografie), 2008, pg 154-156

Witsen, E. van - Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 177

 

Websites

www.britain-at-war.org.uk

www.west-point.org

 

 

 

Index          Zeetransporten              Changi-kamp