Hawaii Maru 2

                                                                                                                                                                     7-8-2012

 

LAND

STAD

1e KAMP

A/V

D-M-Y

kr

DODEN

Malakka

Singapore

 

V

6-11-1943

1230

 

Indo-China

Saigon

 

A

11-11-1943

1230

 

Indo-China

Saigon

 

V

13-11-1943

1230

 

Formosa

Takao

 

A

21-11-1943

1230

 

Formosa

Takao

 

V

26-11-1943

1230

 

 

 

drenkelingen

 

27-11-1943

2130

 

China

Shanghai

 

A

30-11-1943

2130

 

China

Shanghai

 

V

30-11-1943

2130

 

Japan

Moji

 

A

3-12-1943

2130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuk 3B, Yawata

A

4-12-1943

200

 

 

 

Fuk 8B, Yamano

A

5-12-1943

150

 

 

 

Fuk 9B, Miyata

A

4-12-1943

400

 

 

 

Osa 7D, Harima

A

3-12-1943

400

 

 

 

Osa 13B, Tsumori

A

4-12-1943

350

 

 

 

 

 

 

 

 

A=Aankomst, V=Vertrek, kr=krijgsgevangen

Fuk=Fukuoka, Osa=Osaka

 

De Hawai Maru 2 (soms aangeduid als Nichi Maru) ver­trok op 6-11-1943 met 1230 krijgsgevangenen (bijna allen Nederlanders) uit Singapore naar Japan (900 in het voor­ruim, 300 in het achterruim). Deze krijgsgevangenen vorm­den een deel van Java Party 17, aangekomen met de Makassar Maru uit Batavia. Het schip voer in een con­vooi met een ander schip met krijgsgevangenen; er was een week lang storm, waar­door er veel zee­zieken waren. Er werd onvoldoende voe­ding verstrekt. Er waren geen sterf­gevallen onderweg.

 

Op 26-11-1943 vertrok het schip uit Takao. Op 27-11-1943 werd het convooi van 15 schepen aan­ge­vallen door drie vliegtuigen: een ander schip met krijgs­gevangenen werd tot zinken gebracht, de Hawaii Maru 2 nam 900 drenkelingen (Japanse soldaten en burgers) aan boord. Op 30-11-1943 werd in Shanghai extra voedsel inge­­laden.

 

Op 3-12-1943 kwam het schip aan in Moji. de krijgs­gevan­genen werden overgebracht naar diverse krijgsgevan­genkampen op het zuide­lijkste eiland Kiushu en op het hoofdeiland Honshu (zie tabel). De man­nen voor de Osaka-kampen werden met de veerboot overgezet naar Shimo­noseki, waarna het transport verder ging per trein.

The Hawaii Maru 2 (sometimes called Nichi Maru) sailed on 6-11-1943 with 1230 POW’s (nearly all Dutch) from Singapore to Japan (900 in the for-hold, 300 in the back-hold). These POW’s belonged to Java Party 17, arrived from Batavia with the Makassar Maru. The Hawaii Maru 2 navigated in a convoy with another ship with POW’s; for a week time it was stormy weather, many men got seasick. There was insufficient food. There were no deaths.

 

On 26-11-1943 the ship left Takao for Japan. On 27-11-1943 the convoy of 15 ships was attacked by three aircrafts: the other ship with POW’s was sunk, the Hawaii Maru 2 took 900 survivors (Japanese soldiers and civilians) on board. On 30-11-1943 extra food was taken on board in Shanghai.

 

On 3-12-1943 the ship arrived in Moji, the POW’s were transported to various camps on the southern island Kiushu and on the main island Honshu (see table). The men for the Osaka-camps crossed the sea to Shimonoseki with a ferry (not by tunnel) and went further by train.

 

Literatuur

Arends, C. – Rapport, NIOD, IC 081733 (Osa 13B)

Broekhuizen, R. – Persoonlijke mededeling

Burki, Max - Brief op www.mansell.com, pagina Fukuoka 9B

Haas, R. de - Rapport, NIOD, IC 081.732

Hilfman, M.M. – Fukuoka 9, Arts in krijgsgevangenschap, 1985, pg 42-49 (Fuk 9B)

Kusnadi-Baumeister, I.W.E. – Persoonlijke mededeling (Fuk 3B)

Meer, B.J. van der – Verslag, NIOD, IC 001119 (Fuk 8B)

Nelson, David – The Story of Changi Singapore, 1974, pg 118, 205 (1229 kr, Java Party 17, 17A)

NN - Verslag, NIOD, IC 001.119

Stubbs, Les and Pam – Unsung Heroes of the Royal Air Force, 2002, pg 45 (1229 kr, waarvan 1218 Ned)

Veen, A.J. van der – Militaire Politie in Nederlands-Indië, 1997, pg 27 (Osa 13B)

Witsen, E. van - Voorstudie, NIOD, IC 074.426, pg 343

Witsen, E. van – Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 175

 

Websites

www.britain-at-war.org.uk

www.mansell.com (Fuk 9B)

 

 

Index                    Zeetransporten                       Kampen in Japan