Matsue Maru 2

                                                                                                                                                                         8-8-2012

 

LAND

STAD

!e KAMP

A/V

D-M-Y

kr

DODEN

Malakka

Singapore

 

V

22-10-1943

1155

 

Indo-China

Saigon

 

A

26-10-1943

1155

 

Indo-China

Saigon

 

V

26-10-1943

1155

 

Formosa

Takao

 

A

6-11-1943

1155

 

Formosa

Takao

 

V

8-11-1943

1155

 

Japan

Moji

 

A

15-11-1943

1155

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sen 4B, Ohashi

A

16-11-1943

150

 

 

 

Sen 5B, Kamaishi

A

23-11-1943

200

 

 

 

Tok 2B, Kawasaki 2

A

17-11-9143

275

 

 

 

Tok 9B1, Ashio 1

A

17-11-1943

250

 

 

 

Tok 9D, Kawasaki 4

A

18-11-1943

260

 

A=Aankomst, V=Vertrek, kr=krijgsgevangenen

Sen=Sendai, Tok=Tokyo

 

De Matsue Maru 2 (vrij goed schip, ongeveer 8000 ton, soms aangeduid als Matue Maru, Matse Maru of Atsugi Maru) vertrok op 22-10-1943 (’s morgens 9 uur) met 1155 krijgsgevangenen (736 Nederlanders en 419 Engelsen) uit Singapore naar Japan; zij behoorden grotendeels tot de Java Party 17, die met de Makassar Maru uit Batavia was gekomen.. Het schip was deels geladen met bauxiet-erts. Het transport vond plaats in een convooi van 7 à 10 sche­pen; of daar nog een ander schip met krijgs­gevangenen bij was, is niet bekend.

 

Op 6-11-1943 kwam het schip aan in Takao (Formosa); hier ging een groep Engelse en Nederlandse officieren van boord en kwam een groep van 50 Engelse soldaten aan boord. Na Takao bestond het convooi uit 17 schepen; dit convooi werd aangevallen door Amerikaanse duik­boten, maar de Matsue Maru 2 werd niet getroffen (andere schepen wel); tijdens dergelijke aanvallen werd de enige toegang tot het ruim (een luik met trap) afgesloten. De totale bootreis (van Singapore naar Moji) duurde 26 dagen; het eten was slecht; de mannen zaten opeen­gepakt in het ruim. Het weer was stormachtig, er waren veel zeezieken.

 

Op 15-11-1943 kwam het schip aan in Moji; de krijgs­gevangenen werden overgebracht naar diverse kampen (zie tabel). Het transport ging eerst per trein door de tunnel van Shimonoseki via Kobe, Nagoya naar Yoko­hama; de trein reed alleen ’s nachts, de rijtuigen waren geblindeerd. In Tokyo werd de reis 10 uur lang onder­broken; men moest gehurkt zitten op een afgelegen perron. Hierna reed de trein overdag en was de trein niet meer geblindeerd.

The Matsue Maru 2 (reasonable good ship, about 8,000 tons, sometimes called Matue Maru, Matse Maru or Atsugi Maru) sailed on 22-10-1943 (9:00 AM) with 1.155 POW’s (736 Dutch and 419 British) from Singapore to Japan; for the most part they belonged to Java Party 17, arrived from Batavia with the Makassar Maru. The ship transported bauxite-ore. The transport took place in a convoy of 7 to 10 ships; it is not known if there were other ships with POW’s on board in this convoy.

 

On 6-11-1943 the ship arrived in Takao (Formosa); here a group of Dutch and English officers disembarked and 50 English soldiers came on board. After Takao the convoy consisted of 17 ships; this convoy was attacked by Ame­rican submarines, but the Matsue Maru 2 was not hit (other ships were); during such attacks the only entry to the hold (one hatch with ladder) was closed. The total journey (from Singapore to Moji) took 26 days; the food was bad, the hold was over-crowded. The weather was stormy, there were many seasick men.

 

On 15-11-1943 the ship arrived in Moji; the POW’s were transported to various camps (see table). The transport started by train through the tunnel of Shimonoseki via Kobe, Nagoya to Yokohama; the train rode only by night, the windows were blinded. In Tokyo the journey was broken up; the men must sit down on a distant plat­form. After that the train rode by daylight and was not blinded anymore.

 

Literatuur

Beaupain, Edwin - Herinneringen uit mijn krijgsgevangentijd (eigen beheer), pg 35-42 (Tok 9D)

Belzen, Job van - Japanse registratiekaart (1-12-1943, T-6B)

Erkens, H.J. - Verslag, NIOD, IC 074205 (Sen 5B)

Hecke, August van - Proces Verbaal, NIOD, IC 061869, pg 6

Lindeyer, W. - Persoonlijke mededeling

Nelson, David – The Story of Changi Singapore, 1973, pg 205

Raad, André – Mijn geest overwon (dagboek), 2012, pg 49-52 (groep Tokyo 9D)

Raad, Friso – Persoonlijke mededeling (dagboek van zijn vader)

Salemink, H. in J.M. van Wijk - Dwangarbeid, 1999, pg 167-168 (groep Sen 5B)

Stubbs, Les and Pam – Unsung Heroes of the Royal Air Force, 2002, pg 45 (1155 kr, 736 Ned. en 419 andere)

Verkerk, J.G.H. - Brief, NIOD, IC 058806 (Atsugi Maru, Tok 9B1)

Witsen, E. van - Dagboek, NIOD, IC-dagboek 91, pg 27-30 (groep Tok 2B)

Witsen, E. van - Voorstudie, NIOD, IC 074.426, pg 343

Witsen, E. van - Krijgsgevangen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 175

 

Foto’s/Tekeningen

Raad, André – Mijn geest overwon (dagboek), 2012, pg 292 (foto van Matsue Maru)

 

 

Index                    Zeetransporten                       Kampen in Japan