Tavoy                               Tavoy                              Birma

 

                                                                                                                                                                         12-2-2017

Ligging

Tavoy lag aan de westkust in het zuiden van Birma, ongeveer ter hoogte van Bangkok.

Na debarkatie werden de mannen ondergebracht in een rijstpellerij op de kade; de volgende dag gingen zij naar Tavoy. Dit kamp bestond uit een verlaten missiepost (Methodistenschool): een groot, solide gebouw van twee verdiepin­gen, een internaat, enige woningen en enige schoollokalen. Er was ook een jungle-kamp en een vliegveld-kamp.

 

Kampleiding                      

majoor Hazenberg

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

26-05-42 (1)

Singapore (2)

 

1000

1000

kr (3)

30-05-42 (1)

Belawan (4)

 

1200

2200

kr (5)

06-06-1942

 

Ye

 

 

kr

05-08-1942

 

Ye

 

 

kr

10-08-1942

Mergi

 

1500

 

kr (6)

10-08-1942

Victoria Point

 

1000

 

kr (7)

16-09-42 (8)

 

Thanb – 415 (9)

 

0

kr


kr = krijgsgevangenen;  Thanb=Thanbyuzayat

(1) vanaf deze datum debarkatie in verschillende groepen op opeenvolgende dagen

(2) met Toyohashi Maru, vertrek uit Singapore 14-5-1942

(3) Australiërs

(4) met Engeland Maru 1, vertrek uit Belawan 15-5-1942 (bij aankomst van haven naar kamp 33 km lopen)

(5) Nederlanders

(6) 1000 Australiérs en 500 Engelsen

(7) Australiërs

(8) vanaf deze datum in diverse transporten

(9) per schip naar Moulmein, vervolgens op vrachtauto’s (totaal 2 dagen)

 

Werkzaamheden

corvee in de stad, o.a laden-en-lossen, aanleg vliegveld (bij de stad),

reparatie van een brug (in de jungle)

 

Omstandigheden

voeding                 veelal slecht

wonen                   voldoende ruimte

water                     stromend water (de Jonge: water uit één put)              

gezondheid           bij aankomst: bacillaire dysenterie (door onderweg drinken van water uit besmette vijver)

geestelijke zorg   dominee Mak, pater Vergeest

sterfgevallen        door dysenterie; 8 Australiërs op 30-05-1942 ontsnapt, gepakt, geëxecuteerd

 

Literatuur:

Brand, W. - Rapport, NIOD, IC 028784

Brown, V. - Report, NIOD, IC 081505

Clarke, Hugh V. - A life for every  sleeper, 1986, pg 1

Corbeau, A. - Brief, NIOD, IC 062982

Dicke, J.C. in M.Heijmans-van Bruggen - De Birma-Siam spoorlijn, 2001, o.a. pg 65 (mei-augustus 1942)

Haastert, J. van - Verslag, NIOD, IC 081202

Jonge, de - Dagboek (familiebezit)

Kingma, G.H.W. - Toespraak, NIOD, IC 074168

Kinvig, Clifford - River Kwai Railway, 1992, pg 39, 55, 93

Lumiere, Cornel – De tolk, 1981, pg 28-34

Maes, A.E. - Rapport, NIOD, IC 047336, pg 10-13

Mak, C. - Een halve eeuw dienst, 1977, pg 55-63 (groep uit Belawan)

Mak, C. in Leffelaar, H.L. en E.van Witsen - Werkers aan de Burmaspoorweg, 1982, pg 92-94

Mak, Geert - De eeuw van mijn vader, 1999, pg 253 (groep van 1500 uit Belawan)

Muller, J. - Doorbraak naar onvoltooid verleden, 1995, pg 58

Otten, W. in M.Heijmans-van Bruggen- De Birma-Siam spoorlijn, 2001, o.a. pg 65 (mei-juni 1942)

Ribbens, J.C. in M.Heijmans-van Bruggen. - De Birma-Siam spoorlijn, 2001, o.a. pg 69 (mei-augustus 1942)

Schurgers, H.J.H. - De hel van Birma, 1975, pg 33-41

Stademan - Rapport, NIOD, IC 048853

Walker, A.S. - Middle East and Far East, 1953, pg 583-584 (medische aspecten)

Waslander, Hendrik – Onder de Jap, 2016, pg 39-58 (verslag transport van Sumatra naar Burma)

Witsen, E. van - Krijgsgevangen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 103, 133

 

 

Schema scheepstransporten Birma (1 t/m 3)

 

 

Index                    Birma                   Kampen in Birma/Thailand