England Maru 1

                                                                                                                                                                     1-2-2013

 

LAND

STAD

1e KAMP

A/V

D-M-Y

kr

DODEN

Sumatra

Belawan

 

V

16-5-1942

500 (1)

 

Birma

Victoria Point

 

A

20-5-1942

500

 

Birma

Mergui

 

A

24-5-1942

500

 

Birma

Tavoy

 

A

26-5-1942

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mergui

A

24-5-1942

500

 

A=Aankomst, V=Vertrek; kr=krijgsgevangenen

(1) Engelsen

 

De England Maru 1 (5.038 ton, vrachtschip, 1919) vertrok op 16-5-1942 uit Belawan met 500 Engelse krijgsge­van­genen, tegelijk met de Kokyokusei Maru met 1200 Neder­landse krijgsgevangenen. Al deze krijgsgevangenen waren kort te voren in Belawan aangekomen uit Padang. In de straat van Malakka sloten deze twee schepen zich aan bij een convooi van schepen, die een dag eerder uit Singa­pore waren vertrokken, de Celebes Maru 1 en Toyohashi Maru en twee kleine corvetten.

 

Op 20-5-1942 kwam het convooi van 4 schepen aan in Victoria Point, een haven in het uiterste zuiden van Birma. De krijgsge­van­genen op de England Maru 1 bleven aan boord.

 

Op 24-5-1942 kwam het convooi aan in Mergui, een haven ten noorden van Victoria Point.  Hier gingen de 500 Engel­sen van boord; zij moesten hier een vliegveld aan­leggen (samen met de 1000 Australiërs, die hier op de­zelfde dag met de Celebes Maru 1 uit Singapore aankwa­men).

 

The England Maru 1 (5,038 tons, freighter, 1919) sailed out on 16-5-1942 with 500 British POW’s, together with the Koyokusei Maru with 1200 Dutch POW’s. All these POW’s had just arrived from Padang in Belawan. After leaving Belawan both ships joined the convoy of the Celebes Maru 1 and the Toyohashi Maru and two small corvettes, which departed from Singapore the day before.

 

On 20-5-1942 the convoy arrived at Victoria Point, the most southern harbour of Birma. The POW’s on the England Maru 1 stayed on board.

 

On 24-5-1942 the convoy arrived at Mergui, a harbour north of Victoria Point. Here the 500 British POW’s dis­em­barked; they had to build an airfield (together with the 1000 Australians, who arrived the same day with the Celebes Maru 1 coming from Singapore).

 

 

 

Literatuur

Brown, V. – Report, NIOC, IC 081805

Corbeau, A. – Rapport, NIOD, IC 062982

Dicke, J.C. – Dagboek, NIOD-dagboek 50

Dicke, J.C. in M.Heijmans-van Bruggen – De Jap. bez. in dagboeken, De Birma-Siam spoorlijn, 2001, pg 60-69

Haastert, J. van – Rapport, NIOD, IC 081202

Jonge, de – Dagboek (uitgave in eigen beheer, familiebezit)

Jordan, Arnhold – Tenk on the River Kwai, 1987, pg 35 e.v.

Kingma, G.H.W. – Toespraak, NIOD, IC 074168

Kinvig, Clifford – Birma-spoorweg, 1975, pg 32 (A-Force met 3000 Australiërs)

Leffelaar, H.L. en E. van Witsen - Werkers aan de Burmaspoorweg, 1982, pg 102

Maes, A.E. – Rapport, NIOD, IC 047336, pg 7

Michno, G.F. - Death on the Hellships, 2001, pg 19-20, 309 (Kyokusei Maru)

Otten, W. – Dagboek, NIOD

Otten, W. in M.Heijmans-van Bruggen – De Jap. bez. in dagboeken, De Birma-Siam spoorlijn, 2001, pg 60-69

Schurgers, H.J.H. – De hel van Birma, 1975, pg 29-41

Stademan – Rapport, NIOD, IC 048853, pg 2

Vries, J.H. de – in H.L.Leffelaar en E. van Witsen – Werkers aan de Burmaspoorweg, 1982, pg 102-106

Westhoff, W.B. – Dagboek, NIOD-dagboek 226

Witsen, E. van – Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 38, 103

 

Websites

www.britain-at-war.org.uk

 

 

Index          Kampen in Birma/Thailand              Zeetransporten