Enoura Maru

                                                                                                                                                                     25-7-2012

 

LAND

STAD

1e KAMP

A/V

D-M-Y

kr

DODEN

Filippijnen

San Fernando

 

V

27-12-1944

1070

 

Formosa

Takao

 

A

31-12-1944

1054

16

 

 

 

 

 

 

 

Formosa

Takao

 

 

6-1-1945

1200

 

 

 

bommen

 

8-1-1945

800

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taiw 3B, Heito

A

8-1-1945

37

 

A=Aankomst, V=Vertrek, kr=krijgsgevangenen

Taiw=Taiwan (Formosa)

 

De Enoura Maru vertrok op 27-12-1944 met 1070 krijgs­gevangenen (overlevenden van de Oryoko Maru 2) uit San Fernando op de Filippijnen naar Japan. Het schip voer in een convooi van 4 schepen, o.a. met de Brazil Maru.

 

Op 31-12-1944 werd de haven van Takao op Formosa bereikt. Op 6-1-1945 werden alle nog in leven zijnde krijgs­gevangenen (ongeveer 200) van de Brazil Maru overgebracht naar de Enoura Maru (waar op dat moment nog ongeveer 1000 krijgsgevangenen aan boord waren), totaal dus ongeveer 1200 man.

 

Op 8-1-1945 werd de haven van Takao aangevallen door Amerikaanse vliegtuigen: de Enoura Maru werd ge­trof­fen en zonk. Deze luchtaanval had te maken met de grote landingsoperatie van de Amerikanen op Luzon op 9-1-1945. Bij dit bombardement vielen ongeveer 400 doden. Op deze dag gingen 37 krijgs­gevangenen (Engelsen en Nederlanders) van boord en werden overgebracht naar het kamp Taiwan 3B, Heito.

De overlevenden van de Enoura Maru (ongeveer 800 krijgs­gevangenen) werden weer overgebracht naar de Brazil Maru. Dit schip vertrok enige dagen later naar Japan.

 

Pas op 12-1-1945 gaven de Japanners toestemming de doden aan boord van de Enoura Maru te bergen: er werden ongeveer 400 doden gevonden (deze werden op het strand begraven).

 

NOOT.  De geraadpleegde literatuur geeft verschillende aantallen krijgsgevangenen in Takao vóór en na het bom­bardement (Lawton vermeldt 295 doden bij het bombar­dement). Exacte aantallen krijgs­gevan­genen in boven­staande tabel zijn dus niet beschikbaar.

The Enoura Maru sailed out on 27-12-1944 with 1070 POW (survivors of the Oryoko Maru 2) from San Fer­nan­do on the Philippines to Japan. The ship navigated in a convoy of four ships, under which the Brazil Maru.

 

On 31-12-1944 the convoy arrived in Takao on Formosa. On 6-1-1945 all the POW who survived this transport (about 200) had been transferred from the Brazil Maru to the Enoura Maru (containing already about 1000 POW), in total now 1200 POW.

 

On 8-1-1945 the harbour of Takao had been attacked by American bombers: the Enoura Maru was hit and sunk. This air-raid had connection with the American landing-operations on Luzon on 9-1-1945. During this bombard­ment about 400 POW died. This same day 37 POW (British and Dutch) disembarked and had been transported to camp Taiwan 3B, Heito.

The survivors of the Enoura Maru (about 800 POW) had been transferred back to the Brazil Maru. This ship sailed out for Japan a few days later.

 

On 12-1-1945 (not earlier) the Japanese gave permission to save the dead bodies on board of the Enoura Maru:  there had been found about 400 deaths (these had been buried on the beach).

 

NOTE. The sources used show different numbers of POW in Takao before and after the bombardment (Lawton mentions 295 deaths during the air-raid). Exact numbers in the transport-table are therefore not available.

 

 

 

 

Literatuur

Bartlett Kerr, E. - Surrender and survival, 1985, pg 229-234; 292

Dawn, Gavan – De Gevangenen van de Japanners, 1996, pg 321

Lawton, Manny - Some Survived, 1984, pg 182-197

Michno, G.F. - Death on the Hellships, 2001, pg 262-263, 317

Waterford, Van - Prisoners of the Japanese in World War II, 1994, pg 157

 

Websites

www.britain-at-war.org.uk

www.mansell.com

 

 

Index                    Zeetransporten                       Kampen in Japan