Brazil Maru

                                                                                                                                                                     3-7-2012

 

LAND

STAD

1e KAMP

A/V

D-M-Y

kr

DODEN

Filippijnen

S. Fernando

 

V

27-12-1944

236 (1)

 

Formosa

Takao

 

A

31-12-1944

231

5

Formosa

Takao

 

 

6-1-1945

0

 

Formosa

Takao

 

 

8-1-1945

800 (1)

 

Formosa

Takao

 

V

14-1-1945

 

 

Japan

Moji

 

A

29-1-1945

425

375

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuk 1B, Kumam

A

29-1-1945

193

 

 

 

Fuk 3B, Yawata

A

29-1-1945

100

 

 

 

Fuk 4B, Moji-H.

A

29-1-1945

110

 

 

 

Fuk 17B, Omuta

A

29-1-1945

95

 

A=Aankomst, V=Vertrek, kr=krijgsgevangenen

Fuk=Fukuoka; Kumam=Kumamoto, Moji-H. = Moji-Hospital; S.Fernando = San Fernando (even ten noorden van Manila)

(1) allen Amerikanen

 

De Brazil Maru (5.860 ton) vertrok op 27-12-1944 met 236 krijgsgevangenen (overlevenden van de Oryoko Maru 2) uit de Lingayen Golf op de Filippijnen naar Japan. Het schip voer samen met de Enoura Maru (ook met over­levenden van de Oryoko Maru 2). Er waren ook zieke Japanse solda­ten aan boord. De krijgs­gevangenen kregen onderweg nagenoeg geen eten en drinken. De Japanse commandant was luitenant Toshino.

 

Op 31-12-1944 bereikten beide schepen Takao; hier wer­den op 6-1-1945 alle krijgsgevangenen van de Brazil Maru overgebracht naar de Enoura Maru. Op 8-1-1945 werd de haven van Takao aangevallen door Amerikaanse vliegtui­gen: de Enoura Maru werd ge­trof­fen en zonk. De ove­r­levenden van de Enoura Maru (ongeveer 800 krijgs­gevangenen) werden weer overgebracht naar de Brazil Maru. Op 14-1-1945 vertrok de Brazil Maru naar Japan, tege­lijk met de Melbourne Maru, in een convooi van 6 à 7 schepen.

 

Op 29-1-1945 (volgens Lawton 30-1-1945) kwam het schip aan in Moji (door het zigzag varen dicht langs de kust 6 dagen later dan de Melbourne Maru). Er waren nog onge­veer 425 man in leven. Hier werden de krijgsgevan­genen overgebracht naar diverse krijgs­gevan­gen­­kampen (zie tabel); volgens Lawton waren de aantallen resp. 100, 100, 185, 40.

 

Dertig dagen na aankomst waren er nog slechts ongeveer 160 man in leven, dat is ongeveer 10% van het aantal mannen dat op de Oryoku Maru 2 op 13-12-1944 uit Manila vertrok.

The Brazil Maru (5,800 tons) sailed out on 27-12-1944 with 236 POW (survivors of the Oryoko Maru 2) from the Lingayen Bay near the Philippines for Japan. The ship tra­velled together with the Enoura Maru (also with sur­vivors of the Oryoko Maru 2). There were also sick Japa­nese sol­diers on board. The POW got nearly nothing to eat or drink. The Japanese commander was lieutenant Toshino.

 

On 31-12-1944 both ships arrived in Takao; on 6-1-1945 all POW on the Brazil Maru had been transferred to the Enoura Maru. On 8-1-1945 there was an air raid of American bombers: the Enoura Maru was hit and sunk. The survivors of the Enoura Maru (about 800 POW) were transferred back to the Brazil Maru. On 14-1-1945 the Brazil Maru sailed out for Japan, together with the Melbourne Maru in a convoy of 6 or 7 ships.

 

On 29-1-1945 (Lawton says 30-1-1945) the ship arrived in Moji (sailing zigzag along the coast 6 days later than the Melbourne Maru). At that moment 425 men were still alive. The POW had been transported to different camps (see table); Lawton mentions here 100, 100, 185, 40 for the four camps respectively.

 

Thirty days after arrival in Moji only 160 men were alive;  that is about 10% of the number of men who sailed out from Manila on 13-12-1944 on the Oryoko Maru 2.

 

 

Literatuur

Bartlett Kerr, E. - Surrender and survival, 1985, pg 229-234; 292

Dawn, Gavan – De Gevangenen van de Japanners, 1996, pg 321

Lamont-Brown, Raymond - Ships from Hell, 2002, pg 150 (250 POW, 5 doden)

Lawton, Manny - Some Survived, 1984, pg 198-210

Michno, G.F. - Death on the Hellships, 2001, pg 262-266, 316-317

Waterford, Van - Prisoners of the Japanese in World War II, 1994, pg 167

Witsen, E. van - Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 173

 

Websites

www.britain-at-war.org.uk

www.lindavdahl.com (Fukuoka 17)

www.mansell.com (Fukuoka 3B)

www.west-point.org          

 

Index           Zeetransporten              Kampen in Japan