Yoshida Maru

                                                                                                                                                                         10-8-2012

 

LAND

STAD

1e KAMP

A/V

D-M-Y

kr

DODEN

Java

Batavia

 

V

22-10-1942

2700

 

Malakka

Singapore

 

A

25-10-1942

2700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Changi-kamp

A

26-10-1942

2700

 

A=Aankomst, V=Vertrek, kr=krijgsgevangenen

 

De Yoshida Maru (soms aangeduid als No. 1 Yoshida Maru, Yosida Maru of Yoseda Maru, 5.425 ton, vracht­boot) vertrok op 22-10-1942 met 2700 krijgsgevangenen uit Batavia naar Singa­pore. Een groep van 500 Engelsen (120 RAF en 380 British Army) onder commando van lt Flet­cher-Cooke zat in een klein ruim in het voorschip. In de drie andere ruimen zaten 2200 Nederlandse krijgsge­vange­nen (in deze groep zat een onbekend aantal Javaanse romu­shas). De Engelse krijgsgevangenen waren afkomstig uit de Glodok-Gevangenis in Batavia.

De omstandigheden in de ruimen waren zeer slecht: prop­vol, heet, weinig eten en drinken.

 

Op 25-10-1942 kwam het schip aan op de rede van Singa­pore; op 26-10-1942 legde het schip aan in de Keppel Har­bour. Er waren 32 zieken bij aankomst; zij werden overge­bracht naar het Changi-Hospital. De overige krijgsge­vange­nen kregen op de kade een dysenterie-test en moesten weer terug aan boord.

Op 27-10-1942 moesten de krijgsgevangenen opnieuw van boord en moesten aan boord gaan van 2 schepen: Dainichi Maru 4 (1200 man) en Singapore Maru 2 (1100 man).

 

NOOT. De Dainichi Maru 4 en de Singapore Maru 2 ver­trokken op 30-10-1942 naar Japan.

The Yoshida Maru (sometimes called No.1 Yoshida Maru, Yosida Maru or Yoseda Maru, 5,425 rons, freighter) sailed on 22-10-1942 with 2700 POW’s from Batavia to Singa­pore. A group of 500 British POW’s (120 RAF and 380 British Army) under command of lt Fletcher-Cooke sat in a small hold in the fore-part of the ship. In the other three holds sat 2200 Dutch POW’s (in this group there was an unknown number of Javanese romushas). The English POW’s came from the Glodok-Prison in Batavia.

The circumstances in the holds were very bad: over-crow­ded, hot, too little food and drinking-water.

 

On 25-10-1942 the ship arrived at the Roads of Singapore, on 26-10-1942 the ship moored in the Keppel Harbour. There were at that moment 32 sick POW’s; they were transported to the Changi-Hospital. The remaining POW’s underwent on the quay a dysentery-test and must embark again.

On 27-10-1942 the POW’s disembarked again and embar­ked on two ships: Dainichi Maru 4 (1200 men) and Singa­pore Maru 2 (1100 men).

 

NOTE.  The Dainichi Maru 4 and the Singapore Maru 2 sailed on 30-10-1942 for Japan.

 

Literatuur

Beets, N. - De verre oorlog, 1982, pg 278-279

Fletcher-Cooke, J. - The Emperor's Guests, 1972, pg 84

James, George - Hell Ship, verslag op www.far-eastern-heroes.org.uk

Lamont-Brown, Raymond - Ships from Hell, 2002, pg 44

Michno, G.F. - Death on the Hellships, 2001, pg 68-69, 85, 311

Nelson, David – The Storey of Changi Singapore, 1974, pg 210 (32 zieken)

Stubbs, Les and Pam – Unsung Heroes of the Royal Air Force, 2002, pg 45, 47

Waterford, Van - Prisoners of the Japanese in World War II, 1994, pg 167

 

Websites

www.britain-at-war.org.uk

www.far-eastern-heroes.org.uk/hell_ship

www.west-point.org

 

Index                    Zeetransporten                       Changi-kamp