Toko Maru

                                                                                                                                                                     7-8-2012

 

LAND

STAD

1e KAMP

A/V

D-M-Y

kr

DODEN

Filippijnen

Manila

 

V

5-9-1942

500

 

Formosa

Takao

 

A

19-9-1942

500

 

Formosa

Takao

 

V

25-9-1942

500

 

Japan

Moji

 

A

7-10-1942

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuk 17B, Omuta ?

A

7-10-1942

500

 

 

 

 

 

 

 

 

A=Aankomst, V=Vertrek; kr=krijgsgevangenen

Fuk=Fukuoka

 

De Toko Maru (klein vrachtschip) vertrok op 5-9-1942 met 500 krijgs­gevangenen van Manila naar Japan. De krijgs­gevangenen (allen Amerikanen) waren afkomstig uit het Caba­natuan-kamp ten noorden van Manila. Dit was het eerste krijgsge­van­genentransport van Manila naar Japan.

 

Op 19-9-1942 kwam het schip aan in Takao; hier moest het schip gerepareerd worden. Inmiddels moesten de krijgs­gevangenen bananen in het schip brengen. Op 25-9-1942 vertrok het schip richting Japan.

 

Op 7-10-1942 kwam het schip aan in Moji. De krijgs­gevangenen zouden zijn overgebracht naar Fukuoka 17B, Omuta (volgens de indeling van de kampen in Japan werd Fukuoka 17B pas geopend op 13-8-1943). Dus mogelijk een ander kamp?

The Toko Maru (small freighter) sailed on 5-9-1942 with 500 POW’s from Manila to Japan. The POW’s (all Americans) came from the Cabernatuan-camp north of Manila. This was the first transport of POW’s from Manila to Japan.

 

On 19-9-1942 the ship arrived in Takao, the ship must be repaired. Meanwhile the POW’s must load bananas in the ship. On 25-9-1942 the ship sailed for Japan.

 

On 7-10-1942 the ship arrived in Moji. The POW’s should have been transported to Fukuoka 17B, Omuta (according to the survey of camps in Japan Fukuoka 17B had been opened on 13-8-1943). Thus another camp?

 

 

Literatuur

Michno, G.F. - Death on the Hellships, 2001, pg 36-38, 310

 

Websites

 

 

Index                    Zeetransporten                       Kampen in Japan