Tofuku Maru 2

                                                                                                                                                                         11-8-2012

 

LAND

STAD

1e KAMP

A/V

D-M-Y

kr

DODEN

Malakka

Singapore

 

V

30-10-1942

1200

 

Indo-China

Saigon

 

A

3-11-1942

1200

 

Indo-China

Saigon

 

V

7-11-1942

1200

 

Formosa

Takao

 

A

16-11-1942

1200

 

Formosa

Takao

 

V

20-11-1942

1200

 

Japan

Moji

 

A

27-11-1942

1173

27 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuk 4B, Moji-Hsp

A

30-11-1942

100 (2)

 

 

 

Hak 1B, Muroran

A

1-12-1942

300 (2)

 

 

 

Sen 4B, Ohashi

A

30-11-1942

100 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

A=Aankomst, V=Vertrek, kr=krijgsgevangenen

Fuk=Fukuoka, Hak=Hakodate, Sen=Sendai; Moji-Hsp=Moji-Hospital

(1) waarvan 13 Nederlanders

(2) allen Nederlanders

 

De Tofuku Maru 2 (soms aangeduid als Tojuku Maru, soms ook Fuji Maru) vertrok op 30-10-1942 met 1200 krijgsgevangenen van Singapore naar Moji. Onder de krijgsgevangenen was een groep van 500 Nederlanders die op 19-10-1942 met dit schip waren aangekomen uit Batavia; verder nog 500 Engelsen en 200 Amerikanen. De krijgs­gevan­genen zaten opgepropt in de twee achterste ruimen op een lading bauxiet. Het schip vertrok uit Singapore in een convooi, waaronder de Kuni­tama Maru 2). Er waren ook nog Japanse militairen aan boord.

 

Zowel in Saigon als in Takao moesten reparaties aan de machines worden uitgevoerd. In Saigon vetrok het schip in een nieuw gevormd convooi van 10 transportschepen en één jager.

 

De omstandigheden aan boord waren erbarmelijk slecht. Als voeding was er alleen rijst, verder helemaal niets. Er waren veel zieken, maar medische zorg (dokter van Slooten) was niet mogelijk, er waren geen medicijnen; de zieken mochten onderweg (in Saigon of Takao) niet van boord. De luiken bleven open, ook bij stromende regen. Er vonden geen mishandelingen plaats. Communicatie met de Japanse commandant was zeer moeizaam: deze sprak zeer gebrekkig Engels, er was geen tolk aan boord.

 

Op 27-11-1942 kwam het schip aan in Moji: 83 zieken gingen naar het Moji-Hospitaal, ongeveer 500 Neder­landers ging per luxe-trein dwars door Japan naar het noor­delijk gedeelte van het hoofdeiland Honshu; zij werden over­gebracht naar diverse krijgsgevangenkampen (zie tabel).

 

NOOT. Op 6-2-1943 kwamen de zieken, die in Moji achter­bleven, alsnog in het kamp Hak 1B, Muroran aan.

The Tofuku Maru 2 (sometimes called Tojuku Maru, sometimes Fuji Maru) sailed on 30-10-1942 with about 1200 POW’s from Singapore to Moji. Under the POW’s were 500 Dutch POW’s, on 19-10-1942 arrived on this ship from Batavia; the remaining POW’s were 500 British and 200 Americans. The POW’s were squeezed in the two back-holds on a cargo of bauxite. The ship travelled in a convoy, among which the Kunitama Maru 2. There were also Japanese soldiers on board.

 

In Saigon as well as in Takao machine reparations were necessary. In Saigon the ship sailed in a new convoy of 10 transport ships and one escort.

 

The circumstances on board were terrible bad. As food there was only rice, nothing else. There were many sick men, but Van Slooten (physician) could not give any medi­cal care, there were no medicines; sick men were not allowed to leave the ship (in Saigon or Takao). The hatches stayed open, also during heavy rains. There were no mis­treat­ments. Communication with the Japanese com­man­der was nearly impossible, he could scarcely speak English, there was no interpreter on board.

 

On 27-11-1942 the ship arrived in Moji: 83 sick men were transported to the Moji-Hospital, about 500 Dutch POW’s went per luxury train across Japan to the north part of the main island Honshu; they were taken to various camps (see table).

 

NOTE. On 6-2-1943 the sick men, who remained in Moji, came in Hak 1B, Muroran as yet.

 

Literatuur

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel II, 2002, pg 30

Hijde, Rudi van der - De gebroken samurai, 1996, pg 64-102 (Muroran)

Jonker, G.J. – Proces Verbaal, NIOD, IC 001921

Lindeyer, E.W. - Dagboek (Kamaishi)

Meys, P.C.J. - Verslag, NIOD, IC 080871

Meys, P.C.J. - Rapport transport aan boord Tokufu Maru, NIOD, IC 001095

Meys, P.C.J. - Dagboek, NIOD, IC 041725-041727

Michno, G.F. - Death on the Hellships, 2001, pg 278 (geen concrete gegevens door auteur gevonden)

Stubbs, Les and Pam – Unsung Heroes of the Royal Air Force, 2002, pg 45 (486 Ned en 719 Eng, Austr, Am)

Well Groeneveld, J.M. van - Rapport, NIOD, IC 001220 (Ohashi)

Witsen, E. van - Voorstudie, NIOD, IC 074426, pg 167, 322-329, 341 (datumlijst)

Witsen, E. van - Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 167 (uitvoerig verslag en datumlijst)

 

Naamlijsten

Brocades Zaalberg – Naamlijst 500 Nederlanders, Verzetsmuseum, Amsterdam

Meys, P.C.J. - Naamlijst overledenen aan boord Tofuku Maru of direct na aankomst in Moji, NIOD IC 080880

Meys, P.C.J. – Naamlijst 500 Nederlanders Tofuku Maru, NIOD, IC 080899= IC 080871

Well Groeneveld, J.M. van – Naamlijst overledenen Tofuku Maru en kampen, NIOD, IC 001091 e.v.

 

Websites

www.britan-at-war.org.uk (Tojuku Maru)

www.west-point.org (Tojuku Maru)

 

Naamlijst  Brocades Zaalberg

Naamlijst Tofuku Maru 2

 

 

 

Index                    Zeetransporten                       Kampen in Japan