Teia Maru 2

                                                                                                                                                                     15-6-2016

 

LAND

STAD

1e KAMP

A/V

D-M-Y

kr

DODEN

Malakka

Singapore

 

V

4-6-1944

1000

 

Japan

Moji

 

A

18-6-1944

1000

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuk 6B, Mizumaki

A

18-6-1944

300 (1)

 

 

 

Fuk 9B, Miyata

A

18-6-1944

100 (2)

 

 

 

Fuk 17B, Omuta

A

18-6-1944

420 (3)

 

 

 

Fuk 21B, Nakama

A

18-6-1944

350 (4)

 

A=Aankomst, V=Vertrek, kr=krijgsgevangenen

Fuk = Fukuoka

(1) ??

(2) allen Nederlanders

(3) waarvan 250 Nederlanders (van der Linden)

(4) 3 Amerikanen, enkele Australiërs, verder allen Nederlanders (Verdult)

 

De Teia Maru 2 (17.537 ton, 17 knopen, voorheen het Franse luxe-passagiersschip Aramis, buitgemaakt in Saigon) vertrok op 4-6-1944 met ongeveer 1000 krijgs­gevangenen (Engelsen, Australiërs en Neder­landers) uit Singapore naar Japan; velen van hen kwamen juist terug uit Thailand (Birma-spoorweg). De mannen zaten opge­propt in de vrachtruimen. Het schip voer in convooi met een grote olietanker en twee torpe­dojagers.

Het eten bestond uit een ontbijt met droge koekjes en twee maaltijden met rijst en vissoep. De latrines verkeer­den in een onbeschrijfelijk staat van vervuiling. Er brak rodehond uit. Alle krijgsgevan­genen werden 15 à 20 minuten per dag gelucht op het dek. Op 10-6-1944 werd een overleden krijgs­gevangene met militaire eer begra­ven. Dit sterfgeval had enige verbetering tot gevolg: de luiken gingen open, iets beter eten, een Japanse dokter besteedde enige zorg aan ernstig zieke mannen (hij had ook enige medicijnen). Voor zover bekend voer het schip non-stop van Singapore naar Moji.

 

Op 18-6-1944 (volgens Hamel 15-6-1944, volgens Michno 19-6-1944) kwam het schip aan in Moji. Bij aankomst was juist een geallieerd bombardement gaande (Winkler). De krijgsgevangenen werden naar een nabij­gelegen quaran­taine-eiland­je gebracht en daar ontsmet, in groepen van 25 mannen naakt in een zaal, terwijl de kleren werden ge­stoomd. Na het ontsmetten werden de krijgs­gevangenen per boot overgebracht naar een plaats in de haven niet ver van het station. Per trein werden de krijgs­ge­vangenen overge­bracht naar diverse ­­Fukuoka-kampen (zie tabel).

The Teia Maru 2 (17,357 tons, 17 knots, formerly the French luxury passenger ship Aramis, captured in Saigon) sailed on 4-6-1944 with about 1000 POW’s (British, Austra­lian and Dutch) from Singapore to Japan; many POW’s just came back from Thailand (Birma-rail­way). The men were squeezed in the holds. The ship navi­gated in convoy with a big oil-tanker and two destroyers.

The food consisted of a breakfast with dry biscuits, and two meals of rice with fish-soup. The latrines were indescri­bably dirty. German measles broke out. All POW’s were allowed on deck for 15 to 20 minutes a day. On 10-6-1944 one deceased POW had been buried with military honour. This death gave some improvements: the hatches were opened, the food was slightly better, a Japanese doctor spent some care to severely sick men (he had also some medi­cation). So far it is known the ship navigated non-stop from Singapore to Moji.

 

On 18-6-1944 (according to Hamel 15-6-1944, according to Michno 19-6-1944) the ship arrived in Moji. Arriving in Moji the town was just bombed by allied aircrafts (Winkler). The POW’s were taken to a small quarantine-island for disinfection, in groups of 25 men naked in a large room, while their clothes were cleaned. Thereafter the POW’s were transported by boat to a loca­tion nearby the railway station. By train they were taken to various Fukoka-camps (see table).

 

Literatuur

B., G. van der – Verslag, NIOD, IC 081664

Duparc, H.J.A. – Verslag, NIOD, IC 048860, pg 16

Hamel, J.C. – Soldatendominee, 1975, pg 174-179 (A Moji 15-6-1944, Fukuoka 17B)

Linden, D.A. van der – Totdat de atoombom viel …., 1946, pg 71 (Fukuoka 17B)

Michno, G.F. - Death on the Hellships, 2001, pg 171, 324 noot 13 (500 krijgsgevangenen)

Perquin, J. in Mariska Heijmans-van Bruggen – De Birma-Siam-spoorweg, 2001 (Fukuoka 17B)

Röge, J.D.H. – Dagboek, NIOD-dagboek 28 (Fukuoka 21B)

Verdult, Jef – Leven zonder erkenning (eigen uitgave), pg 60 (Fukuoka 21B)

Winkler, D. - Mijn kampverleden 1942-1945, 2002, pg 37 (Fukuoka 6B)

Witsen, E. van - Voorstudie, NIOD, IC 07.426, pg 344 (4000 kr, A 14-6-1944)

Witsen, E. van – Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 175

 

Websites

www.britain-at-war.org.uk

www.mansell.com (onder Fukuoka 9B)

www.west-point.org

 

Naamlijsten

Fukuoka 6B

Fukuoka 9B

Fukuoka 17B

Fukuoka 21B

 

 

Index          Zeetransporten    Japan Party 1-5             Kampen in Japan