Tatsuta Maru 3

 

                                                                                                                                                                     23-1-2012

 

LAND

STAD

1e KAMP

A/V

DATUM

kr

DODEN

Hong Kong

 

 

V

19-1-1943

1200

 

Japan

Nagasaki

 

A

22-1-1943

1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hir 5B, Innoshima

A

24-1-1943

100

 

 

 

Osa 4D, Sakurajima

A

23-1-1943

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A=Aankomst, V=Vertrek, kr=krijgsgevangenen

Hir=Hiroshima, Osa=Osaka

 

De Tatsuta Maru (16.975 ton, 19 knopen) vertrok op 19-1-1943 met 1200 krijgsgevangenen uit Hong Kong richting Japan. Onder de krijgsgevangenen bevond zich een groep van 663 Canadezen.

 

Op 22-1-1943 kwam het schip aan in Nagasaki. De krijgsgevangenen werden naar diverse kampen over­ge­bracht (zie tabel).

 

 

Literatuur

Fletcher Cooke, Sir John - The Emperor's Guest, 1971, pg 132 (Innoshima)

Lamont-Brown, Raymond - Ships from Hell, 2002, pg 154 (663 kr)

Michno, G.F. - Death on the Hellships, 2001, pg 98 (663 Canadezen), 312

Stubbs, Les and Pam – Unsung Heroes of the Royal Air Force, 2002, pg 43

 

Websites

www.britain-at-war.org.uk

 

 

Index                    Zeetransporten                       Kampen in Japan