Palembang            Talangbetoetoe            Z-Sumatra

 

                                                                                                                                                                                    22-4-2011

Andere benaming

Kenten

 

Ligging

Dit kamp lag vlak bij het bestaande vliegveld Talangbetoetoe, ongeveer 15 km ten noorden van Palembang.

 

Kampbewaking

 

 

Kampleiding

 

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx.04.1942

Pal: Scholen

 

500

500

kr

xx.06.1942

 

Pal: Scholen

 

 

kr

xx.08.1942

 

Pal: Scholen

 

 

kr

 

 

 

 

 

 

05.09.1945

 

 

 

908 (1)

kr

19.09.1945

 

Singapore

 

 

kr (2)

25.09.1945

 

Singapore

 

 

kr (3)

xx.11.1945

 

Pal: Woonwijk

 

0

kr


Afkortingen/Noten

kr=krijgsgevangenen

Pal-Palembang
(1) 372 Nederlanders, 479 Engelsen en 57 Australiërs

(2) afvoer van zieke krijgsgevangenen voltooid

(3) afvoer van alle Engelsen en Australiërs voltooid

 

Werkzaamheden

Er moesten werkzaamheden op het vliegveld worden uitgevoerd.

 

Gebeurtenissen

05-09-1945     Groep Blunt (Korps Insulinde; o.l.v. lt W.H. van Eek) werd op het vliegveld gedropt

12-09-1945     De eerste medicijnen kwamen binnen.

15-09-1945     Een medisch team o.l.v. cpt A.W.Fordyce arriveerde.

 

Lietratuur

Dulm, J. van e.a. –Atlas Japanse Kampen, deel I, pg 74

Dijssel, A.J.G. van der – Commissie Onderzoek Marinepersoneel, NIOD, IC 015485 (14-04-1942 – 22-08-1942)

Man, J.Th.A. de – Opdracht Sumatra, Korps Insulinde, 1987, pg 143-144

Michels, G.H.P. – Commissie Onderzoek Marinepersoneel, NIOD, IC 015482 (xx.06.1942 – xx.09.1942)

 

 

Index                    Kampen op Sumatra