Palembang              Soengei Gerong             Z-Sumatra

 

                                                                                                                                                                     17-6-2013

Andere benaming

Soengei Gron, Soengei Geroe

 

Ligging

Het kamp Soengei Gerong lag in de buurt van de Electriciteitscentrale op de noord-oever van de Moessi-rivier, ongeveer 2 km ten oosten van het centrum van de stad. Het kamp bestond uit barakken van bamboe en atap en was omringd door prikkeldraad; het bevond zich te midden van Japanse militaire objecten (vliegveld, kampe­menten, zoeklichten, luchtafweergeschut).

 

Kampcommandanten

kapitein Tabayashi, luitenant Seki, luitenant Takahashi, luitenant Yamakawi

 

Kampbewaking

Japanse militairen, Koreaanse militairen (o.a. Black member, Big Head, Okano, Paardekop, King Kong)

 

Kampleiding

luitenant-kolonel Meyer, overste Van Rinkhijzen (Nederlanders), luitenant-colonel Reed (Engelsen)

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

22.02.1944

Pal: Scholen

 

 

 

kr

21.06.1944

Pal: Scholen

 

105

 

kr

21.08.1944

Pal: Pan Balei

 

395

 

kr

27.10.1944

Pal: Pan Balei

 

5

 

kr

20.05.45 (1)

Pal: Pan Balei

 

1100

1600 ?

kr

26.05.1945

 

Sing: Changi

307

 

kr

27.05.1945

 

Sing: Changi (2)

1100

 

kr

27.05.1945

 

 

 

458 (3)

kr

xx.xx.1945

Pal: Tal betoetoe

 

300

 

kr

xx.xx.1945

Pal: Scholen

 

 

 

kr (4)

13.06.1945

Pal: Bet/Ketiau

 

80

 

kr

20.06.1945

 

Sing: Changi

 

 

kr (5)

 

 

 

 

 

 

24.08.1945

 

 

 

?

kr

xx.09.1945

 

Evacuatie

 

0

kr


kr=krijgsgevangenen

Pal=Palembang, Sing=Singapore

Bet/Ketiau=Betoeng/Ketiau, Pan Balei=Pangkalan Balei, Tal betoetoe=Talangbetoetoe

(1) t/m 25.05.1945

(2) met Sibolga, aankomst Singapore 30.05.1945

(3) volgens rapport A.J.Marinus

(4) officieren en zieken

(5) Engelsen en Australiλrs

 

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestonden uit het aanleggen/repareren van voorzieningen bij het vliegveld.

 

Omstandigheden

voeding                 vooral het laatste halfjaar zeer slecht (velen sterven de hongerdood)

medische zorg     nauwelijks medicijnen

behandeling          veel martelingen, vooral door Koreaanse bewakers

sterfgevallen        totaal 350; periode 26.05.1945 – 24.08.1945 nog 250 doden (A.J.Marinus)

 

Literatuur:

Diekerhof, F.L. – Commissie Onderzoek Marinepersoneel, NIOD, IC 015484 (juli 1944 – juni 1945)

Diepersloot, J.A. - Dagboek, NIOD IC-dagboek 73 ( juni 1944 – sept 1945, dan naar Singapore)

Dulm, J. van e.a. –Atlas Japanse Kampen, deel I, 2000, pg 77

Dijssel, A.J.G. van der – Commissie Onderzoek Marinepersoneel, NIOD, IC 015485 (aug 1943 – sept 1945)

Gerlings, H.H. - Commissie Onderzoek Marinepersoneel, NIOD, IC 015481 (feb 1944 – sept 1945)

Heerde, A.F. van – Proces verbaal, NIOD, IC 001698 (aug 1944 – sept 1945)

Laenen, P. - Rapport War Crimes Investigation Team, NIOD, IC 001816 (sept 1944 – sept 1945)

Marinus, A.J. - Rapport, NIOD, IC 001383 (aug 1944 – sept 1945)

Mark, A.F. van der – Ondervragingsrapport, NIOD, IC 000430, 00454/5/6, 002020/1 (juni 1945 – sept 1945)

Michels, G.H.P. – Commissie Onderzoek Marinepersoneel, NIOD, IC 015482 (jan 1944 – sept 1945)

Militaire Krijgsraad, Aanklacht, NIOD, IC 035043

Militaire Krijgsraad, Uitspraak, NIOD, IC 062333

Militaire Krijgsraad, Rechtspraak, NIOD, IC 062334

Rapport War Crimes Investigation Team, NIOD, IC 080603 (namen van Japanners en Koreanen)

Rinkhuyzen, J.H. van - Rapport, NIOD, IC 001379-001383 (feb 1944 – mei 1945, a/b Sibolga)

Saueressig, Ido Eduard - Voor welk volk en wiens vaderland, 1999, pg 209-214 (juni 1944 – sept 1945)

Waterford, Van - Prisoners of the Japanese in World war II, 1994, pg 277

Willemse, G.H. – Commissie Onderzoek Marinepersoneel, NIOD, IC 015483 (mei 1944 – september 1945)

Witsen, E.  van - Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 67

NN – NIOD, IC 000427, 002010

 

Naamlijst krijgsgevangenen, vertrokken eind mei 1945 naar Singapore

War Office Londen: WO361/2072 (nog niet in een Nederlands archief beschikbaar)

 

Naamlijst krijgsgevangenen, vertrokken eind juli 1945 naar Singapore

War Office Londen: WO361/2071 (nog niet in een Nederlands archief beschikbaar)

 

 

Index                     Kampen op Sumatra