Singapore                                                                  1-11-2016

 

 

Malay camp POW-rosters (deaths included)

 

Date: Nov. 1th, 1944

 

Source: National Archive Washington, Record Group 407

 

Box

Folder

pg

POWs

# POWs

Totals

120

8

783

784-785

786

American Officers

American ORs

American Civilians

36

66

35

 

 

137

120

6

 

7

2-15

16-111

3-110

Australian Officers

Australian Other Ranks A-J

Australian Other Ranks K-Z

450

3145

10610

 

 

14205

117

3

1-34

35-349

350-352

British Officers

British Other Ranks

British Civilians

1167

10598

78

 

 

11845

118

3

568-582

583-774

775-782

Dutch Officers

Dutch Other Ranks

Dutch Civilians

525

6272

271

 

 

7068

 

 

 

Total

 

33255

N.B. All pages available on request; only the Dutch rosters are digitized, see below.

 

 

 

 

Naamlijst Nederlanders

 

De tabel van de Nederlanders omvat de volgende kolommen:

NR= rangnummer op de lijst

NAAM=achternaam, voornamen

SER=Service: A=Army, AF=Air Force, N=Navy

RANK=rang

NEW: 5e en 6e kolom: laatste afdeling en kampnummer

OLD: 7e en 8e kolom: eerdere afdeling en kampnummer

FORMER CAMP: kampnummer op Java

REG=stamboeknummer

REMARKS: datum van aankomst (I, II) of datum van naamsverandering (V)

 

 

Afdeling

Lokatie

 

Remarks

Schip

M

Singapore

alle kampen in Singapore?

 

 

I

Noord-Sumatra en

Midden-Sumatra

o.a. Pakan Baroe-spoorweg

22-6-1944

26-6-1944

7-7-1944

22-9-1944

24-9-1944

Chuka Maru

Harugiku Maru 4

NN-Maru 6

Junyo Maru

Junyo Maru

II

Zuid-Sumatra

o.a. Palembang-kampen

10-11-1943

France Maru 2

V

Kinsayok (Thailand)

(1)

6-4-1943

 

(1) deze lijst bevat uitsluitend overleden krijgsgevangenen, die hier begraven liggen

 

 

 

Naamlijsten

Officieren

A t-m Z

Andere Rangen

A B C D E F G H I-J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Burgers

A t/m Z

 

Opmerkingen:

* De Malay-camp naamlijst is in mei 2014 ontdekt en gefotografeerd door Barbara Duffield.

* De leesbaarheid van de foto’s was – ondanks de hoge resolutie (5 MB per foto) - over het algemeen redelijk, maar op sommige pagina’s waren de namen moeilijk leesbaar en kunnen fou­tieve namen zijn ingetypt.

* De volgorde van de namen is ongeveer alfabetisch, precies zoals op het originele docu­ment; hierdoor blijft ook het kampnummer in kolom 6 precies op volgorde (kennelijk zijn deze kampnummers op 1-11-1944 toegekend).

* De spelling van de namen op het originele document is onveranderd overgenomen; met name het gebruik van de “y” i.p.v. “ij” (in bijv. Meyer en Meijer) geeft verwarringen.

* De voornamen werden op het origineel voluit geschreven, hier moesten deze namen soms worden ingekort wegens onvoldoende ruimte in de tabel.

* Deze lijst is niet een volledige naamlijst van de Malay-kampen: de lijst is gedateerd 1-11-1944, op dat moment waren al enige duizenden Nederlandse krijgsgevangenen via Singapore af­ge­voerd naar Japan.

* Indien noodzakelijk of gewenst, kan de foto van een bepaalde pagina worden opge­stuurd (onder opgave van rangnummer en/of naam van de betrokken persoon).

 

Index          Terug naar Singapore naamlijsten