Singapore                   Selarang                     Malakka

 

                                                                                                                                                                                    26-4-2011

 

Andere benaming

Garden and Wood Area

 

Ligging

Het kamp was gelegen op het terrein, dat werd aangeduid als “Garden and Wood Area”, gelegen ten oosten van de Changi-Gevangenis op de oostpunt van Singapore-eiland.  Dit kamp was een doorgangskamp voor krijgs­gevangenen, die werden ingezet voor de oorlogsindustrie.

 

Kampcommandant

luitenant Takahasji

 

Kampleiding

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx.xx.42

Omgeving

 

 

 

kr

02.09.42

 

 

 

17.000

kr

 

 

 

 

 

 

xx.08.45

 

Evacuatie

 

 

kr

kr = krijgsgevangenen

 

 

Selarang-incident

Op 2-9-1942 vond hier het zogenaamde Selarang-incident plaats: alle 17.000 krijgsgevangenen moesten op de binnenplaats aantreden, kregen een toespraak van de Japanse commandant en moesten vervolgens een verklaring tekenen, waarin een ieder verklaarde niet te zullen ontsnappen en alle bevelen van de Japanners te zullen uitvoeren. Aan­vankelijk weigerden de krijgsgevangenen, maar na 3 dagen op appčl te hebben gestaan, adviseer­den de doktoren de verklaring te tekenen, hetgeen vervolgens gebeurde.

 

Omstandigheden

wonen                    houten barakken; officieren in apart gebouw (Villa 300)

voeding                

medische zorg      

sterfgevallen        

 

Literatuur

Bloem, Victor Louis – Fusio Nippon als slaafarbeider, 2000, pg 17-21

Braddon, Russell – Gevangen in Singapore (The naked Island), 1963, pg 134

Hofstede, N.W. – De slaven van Roku Ban, 1979, pg 72-73 (14-9-1943 tot 20-9-1943)

Waterford, Van – Prisoners of the Japanese in World War II, 1994, pg 206

Witsen, E. van – Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 97

 

 

 

Index          Kampen in Malakka