Seishin Maru

                                                                                                                                                                     11-8-2012

 

LAND

STAD

1e KAMP

A/V

D-M-Y

kr

DODEN

Malakka

Singapore

 

V

22-9-1943

1500

 

Filippijnen

Manila

 

A

29-9-1943

1500

 

Filippijnen

Manila

 

V

 

1500

 

Formosa

Takao

 

A

8-10-1943

1500

 

Formosa

Takao

 

V

 

1500

 

Japan

Moji

 

A

12-10-1943

1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuk 6D, Tanoura

A

13-10-1943

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A=Aankomst, V=Vertrek, kr=krijgsgevangenen

Fuk=Fukuoka

 

De Seishin Maru vertrok op 22-9-1943 uit Singapore naar Japan met ongeveer 1500 krijgsge­vangenen; deels kwamen zij aan in Singapore op 14-9-1943 met de Harugiku Maru 3; deze groep behoorde tot Java Party 16, het 16e trans­port van krijgsgevangenen van Java. Het schip voer in convooi met de Ussuri Maru (ook met krijgsgevangenen).

 

Op 12-10-1943 kwam het schip aan in Moji; de krijgs­ge­van­genen werden overgebracht naar diverse krijgs­gevan­gen­kampen (zie tabel).

 

Nadere gegevens nog niet gevonden.

The Seishin Maru sailed on 22-9-1943 from Singapore to Japan with about 1500 POW’s. Partly these men arrived in Singapore on 14-9-1943 with the Harugiku Maru 3 from Java; they belonged to Java Party 16, the 16th transport of POW’s from Java. The ship navigated in a convoy with the Ussuri Maru (also transporting POW’s).

 

On 12-10-1943 the ship arrived in Moji; the POW’s were transported to various POW-camps (see table).

 

More data not yet available.

 

 

Websites

www.mansell.com (Fukuoka 6D, Tanoura)

 

 

Index                    Zeetransporten                       Kampen in Japan