Java Party 12

 

                                                                       23-1-2020

 

Tjimahi: 4e en 9e Bat

Tjimahi: Baros 5

Bandoeng: 15e Bataljon

25-10-1942

Trein (400 Ned)

26-10-1942

25-10-1942

Trein (912 kr)

26-10-1942

25-10-1942

Trein (540 Ned)

26-10-1942

Batavia: Glodok en Tandjong Priok-kampen

17-1-1943

Trein (500 kr)

18-1-1943

19-1-1943

Trein (500 kr)

20-1-1943

Soerabaja: HBS en Havenkamp

 

Java Party 12 

 

5-2-1943, Maebashi Maru 2

1700 kr  (200 zieken afgezet in Batavia)

9-2-1943

Singapore: Changi

2-4-1943

Hawaii M 1

145 Ned

24-4-1943

13-4-1943

Trein 58

17 Ned

18-4-1943

15-4-1943

Trein 60

433 Ned

20-4-1943

16-4-1943

Trein 61

91 Ned

21-4-1943

25-4-1943

Kyokko M

400 Ned

21-5-1943

6-5-1943

Trein 77

30 Ned

Japan :

Modji

Thailand : Ban Bong

Japan: Modji

Malay-

camp

Fuk 4B

Fuk 6B

Fuk 14B

Hir 2B

Sen 1B

Rintin-181

Takanun-218

Konkoita-262

Niki-Niki 282

Sonkurai-294

Fuk 7B

Sing : Hosp

Pakanbaroe-

spoorweg

Thail : Tonchan

 

 

Index                    Terug naar Java Parties