Singapore             River Valley Road               Malakka

 

                                                                                                                                                                     27-8-2011

Andere benaming

Valley Road-kamp

 

 

Ligging

Dit kamp lag in een dal, aan weerszijden van een riviertje; de Engelsen verbleven aan de ene kant, de Austra­liërs aan de andere kant van het riviertje. De exacte lokatie is (nog) niet bekend; de River Valley Road kon niet op de kaart worden gevonden.

Dit kamp was voorheen een kamp voor inlandse vluchtelingen.

 

 

Kampbewaking

Japanse militairen

 

 

Transporten (ook opgenomen in tabel Changi-kamp)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

1942

 

 

 

 

 

09-10-1942

 

Thailand: Ban Pong

Trein 6

650

 

kr (1)

10-10-1942

 

Thailand: Ban Pong

Trein 7

650

 

kr (1)

11-10-1942

 

Thailand: Ban Pong

Trein 8

650

 

kr (1)

12-10-1942

 

Thailand: Ban Pong

Trein 9

650

 

kr (1)

15-10-1942

 

Thailand: Ban Pong

Trein 10

650

 

kr (1)

1944

 

 

 

 

 

27-06-1944

Thailand: Ban Pong

Trein

 

600

 

kr (2)

02-07-1944

 

Japan: Moji

Ume Maru 2

600

 

kr (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kr = krijgsgevangenen

(1) Engelsen

(2) Nederlanders

 

Werkzaamheden 1942

werken in Singapore-haven in de opslagloodsen, o.a. transport van voedselvoorraden

later: munitie in- en uitladen (o.a. bommen van 125 en 250 kg)

 

Omstandigheden

wonen                   in vervallen atap-hutten, rondom modder, veel muskieten, slapen in 2 lagen boven elkaar

medische zorg     ernstig zieken naar Kranji-Hospitaal

 

Literatuur

Backer, Dam - Buigend riet, 1995, pg 30 (juli 1944)

Braddon, Russel - Gevangen in Singapore (The naked island), 1963, pg 135-141

Clercq, G.P.C. de – Rapport, NIOD, IC 080717

Hardie, Robert - The Burma-Siam railway, 1983, pg 23

Muller, J. - Doorbraak naar onvoltooid verleden, 1995, pg 116, 119-120

Nelson, David - The Story of Changi Singapore, 1974, pg 202

Nobel, G. – Brief, NIOD, IC 081751

Witsen, E. van - Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 96, 209

 

 

 

Index          Kampen in Malakka