Queen Elizabeth 3

                                                                                                                                                                     1-7-2012

 

LAND

STAD

1e KAMP

A/V

D-M-Y

kr

DODEN

Malakka

Singapore (2)

 

V

27-7-1944

728

 

Sumatra

Pakanbaroe

 

A

27-7-1944

728

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamp 1

A

27-7-1944

728

 

A=Aankomst, V=Vertrek; kr=krijgsgevangenen

Pakanb=Pakanbaroe

 

 

De Queen Elizabeth 3 (een veerboot) vertrok op 27-7-1944 met een deel van een groep  van 728 krijgsgevangenen van Singapore naar Pakan­baroe (Midden-Sumatra), aan de rivier de Siak, ongeveer 250 km landinwaarts (ter plaatse bevaarbaar voor kleine zee­schepen); deze 728 krijgs­­gevan­genen waren de over­levenden van de Harugiku Maru 4, die op 26-6-1944 in straat Malakka was getorpedeerd. The Queen Elizabeth 3 voer de volgende dagen nog een keer heen en weer (iedere keer met onge­veer 250 krijgs­gevan­genen).

 

Op 27-7-1944 kwam het schip met de eerste groep aan in Pakanbaroe. De krijgsgevangenen werden ondergebracht in het basis­kamp van de aan te leggen Sumatra-spoorweg, het zoge­naamde Kamp 1. Kort daarna kwamen de andere groepen overlevenden in Pakanbaroe aan.

The Queen Elizabeth 3 (a ferry) sailed out on 27-7-1944 with a part of the 728 POW from Singapore to Pakanbaroe (Mid-Sumatra), lying at the Siak-river, about 250 km land-inward (navigably for small sea-ships); these 728 POW were the survivors of the Harugiku Maru 4, which had been torpedoed on 26-6-1944 in Street Malakka. The Queen Elisabeth 3 navigated the next days again up and down (every time with about 250 POW).

 

On 27-7-1944 the ship with the first group of about 250 men arrived in Pakanbaroe. The POW had been transferred to the base-camp of the Sumatra-railway, the so-called Camp 1. The next days the other groups of the 728 sur­vivors arrived in Pakanbaroe.

 

 

Literatuur

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse kampen, Deel  I, 2000, pg 65 (Pakanbaroe-spoorweg)

 

 

Index                    Zeetransporten                       Changi-kamp