Queen Elizabeth 2

                                                                                                                                                                     4-8-2012

 

LAND

STAD

1e KAMP

A/V

D-M-Y

kr

DODEN

Malakka

Singapore

 

V

11-7-1944

1260

 

Sumatra

Pakanbaroe

 

A

11-7-1944

1260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamp 1

A

11-7-1944

1260

 

A=Aankomst, V=Vertrek; kr=krijgsgevangenen

Pakanb=Pakanbaroe

 

 

De Queen Elizabeth 2 (een veerboot) vertrok op 11-7-1944 met een deel van een groep van 1260 krijgsgevangenen van Singapore naar Pakan­baroe (Midden-Sumatra), aan de rivier de Siak, ongeveer 250 km landinwaarts (ter plaatse bevaarbaar voor kleine zee­schepen); deze 1260 krijgs­­gevangenen waren op 1-7-1944  met de NN Maru 6 in Singapore aangekomen uit Bata­via met eindbestemming de Sumatra-spoorweg. De Queen Elizabeth 2 voer de volgen­de dagen nog een keer heen en weer (iedere keer met onge­veer 250 krijgs­gevan­genen).

 

Op 11-7-1944 kwam dit schip met de eerste groep van ongeveer 250 man aan in Pakanbaroe. De krijgsgevangenen werden ondergebracht in het basis­kamp van de Sumatra-spoorweg, het zoge­naamde Kamp 1. Kort daarna kwamen de andere groepen van deze 1260 krijgs­gevangenen in Pakanbaroe aan.

The Queen Elizabeth 2 (a ferry) sailed on 11-7-1944 with a part of the 1260 POW’s from Singapore to Pakanbaroe (Mid-Sumatra), on the Siak River, about 250 km land-inward (navigable for small coasters); these 1260 POW’s had arrived in Singa­pore on 1-7-1944, coming with the NN Maru 6 from Batavia with destination the Sumatra-railway. The Queen Elizabeth 2 made the trip again the next few days (each time with about 250 POW’s).

 

On 11-7-1944 the ship arrived in Pakanbaroe with the first group of about 250 men. The POW’s were taken to the base camp of the Sumatra-railway, the so-called Camp 1. The next days the other groups of the 1260 POW’s arrived in Pakanbaroe.

 

 

Literatuur

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse kampen, Deel  I, 2000, pg 65 (Pakanbaroe-spoorweg)

Hovinga, Henk - Op dood spoor, 2009, pg 20

 

 

Index                    Zeetransporten                       Changi-kamp