Osaka 7D                       Harima                             Japan

 

                                                                                                                                                                         13-8-2011

 

Andere benamingen

Harima Branch camp (sinds 8-12-1942)

Osaka 6B (sinds 18-2-1943)

Osaka 6D (sinds 15-10-1943)

Osaka 7D (sinds 8-1945)

 

Ligging

De plaats Harima lag ook aan de zuidkust, ongeveer 30 km ten westen van Kobe. Het kamp bevond zich op het terrein van de Harima-scheepswerf: eerst was er het “oude kamp”, een oud fabrieksgebouw; op 20-2-1943 werd het “nieuwe kamp” in gebruik genomen, barakken op een in de baai opgehoogd terrein.

 

Kampcommandanten

luitenant Takenaka (“Jacob”); xx-06-1944: luitenant Mori; xx-12-1944: vaandrig Kinari; sergeant Oshima

 

Kampbewaking

eerst Japanse militairen, later Japanse burgers

 

Tolk

Ishiba

 

Kampleiding

luitenant-ter-zee Scheltema,; sinds 1-3-1943: luitenant Van Rhee; sinds 12-2-1944: sergeant Visker

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

11-12-1942

Singapore (1)

 

400

 

kr (2)

31-07-1943

 

Hir 1B, Zentsuji

35

 

kr (3)

25-03-1944

Osa 0A, Ichioka

 

 

 

kr (4)

25-03-1944

Osa 13B, Tsumori

 

 

338 (5)

kr

 

 

 

 

 

 

20-05-1945

 

Osa 0B, Kobe-Hosp.

13

0

kr (8)

20-05-1945

 

Osa 2B, Kobe-House

40

 

kr (8)

20-05-1945

 

Osa 8B, Noda

200 (6)

 

kr

20-05-1945

 

Osa 9B, Notogawa

75 (7)

 

kr

kr = krijgsgevangenen; Hir=Hiroshima, Osa=Osaka

(1) met Kamakura Maru 1, vertrek uit Singapore 30-11-1942, aankomst Nagasaki 8-12-1942

(2) 395 Nederlanders (35 Marine-officieren, 2 militaire artsen, 358 onderofficieren en soldaten), 5 Engelsen

(3) officieren

(4) o.a. dokter Arends

(5) 333 Nederlanders en 5 Engelsen

(6) de eerste 200 van de alfabetische naamlijst o.l.v. Visker

(7) de overigen van de alfabetische naamlijst o.l.v. majoor Theunissen

(8) 11 zieken en 41 zwakken

 

Werkzaamheden

werken op scheepswerf (3 dokken) en in machinefabriek: lassen, klinken, pijpen stapelen, zandstralen, enz

zware arbeid, diverse ongevallen

najaar 1944: loopgraven maken (6 stuks, overdekt)

 

Gebeurtenissen:

20-05-1945         sluiting van het kamp i.v.m. tekort aan materialen

 

Omstandigheden

voeding                 slecht: rijst met dunne soep, zelden vlees op vis; enige tijd Chinese kool uit eigen tuin; keuken

                               in bijgebouw

wonen                   oude kamp: bakstenen gebouw van 2 etages; nieuwe kamp: barakken, tochtig; appèl op kleine

                               binnenplaats

medische zorg     dokteren Indorf, Klusman (tot in 1943), Arends (vanaf 25.03.44)

geestelijke zorg   vrijwilligers verzorgen kerkdiensten (er is geen dominee of pastoor)

recreatie               muziek, cabaret, toneel; bibliotheek met ongeveer 200 titels

nieuwsberichten  via Japanse kranten goed op de hoogte van het wereldnieuws

familiecontact     Nederlanders ontvingen nooit bericht uit Nederlands-Indië, een enkeling wel uit Nederland

sterfgevallen        eerste winter 6, tweede winter 30  (door uitputting en ziekten, niet door ongevallen)

 

Literatuur

Algera,H. – Verslag, pg 15-16

Arends, C. - Verslag, NIOD IC 081733 (25.03.44 - 20.05.45)

Haas, R. de - Verslag, NIOD IC 081732

Rhee, C.A.E. - Brief, BuZa NEFIS 2296 (ontvluchting lt ter zee Uni)

Sax, H.N. - War crime report concerning the death of Sub Lt P.J.Uni, NIOD IC 001245-001246

Scheltema, S.N. - Getuigschrift, NIOD IC 001266 (dokter L.Indorf)

Visker, D.A. - 400 Nederlanders in Japanse gevangenschap (eigen beheer), pg 14-65 (09.12.42 - 20.05.45)

Visker, D.A. - Verslag, NIOD IC 082032

Visker, D.A. - Kampboekje uit Harima 1942-1945 (cabaret-liedjes)

Visker, D.A. - Verslag, NIOD IC 001247-001253

 

Plattegrond

Visker, D.A. - 400 Nederlanders ….. , pg 21

 

Naamlijsten

Visker, D.A. - 400 Nederlanders ….. , pg 99-106 (400 namen van de Nederlandse groep)

 

 

Plattegrond Osaka 7D

 

 

Naamlijst

Januari 1943

Op kampnummer

Alfabetisch op naam

 

 

Japanse registratiekaarten

Osaka 7D

 

 

 

Index           Osaka-Zuid          Kampen in Japan