Maru Shi

 

                                                                                                                                                                     9-1-2012

 

LAND

STAD

1e KAMP

A/V

DATUM

kr

DODEN

China

Hong Kong

 

V

3-9-1942

616

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Japan

Yokohama

 

A

15-9-1942

616

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tok 3B, Yokoh 1

A

15-9-1942

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A=Aankomst, V=Vertrek, kr=krijgsgevangenen

Tok=Tokyo; Yokoh=Yokohama

 

De Maru Shi (Shi=4) vertrok op 3-9-1942 met 616 krijgsgevangenen (allen Engelsen) van Hong Kong richting Japan.

 

Op 11-9-1942 kwam het schip aan in Yokohama. De krijgsgevangenen werden overgebracht naar diverse kampen (zie tabel).

 

 

Literatuur

Ford, J.A. - Brief (mansell.com/Shinagawa Hospital)

Michno, F.G. - Death on the Hellships, 2001, pg 42

 

Websites

www.britain-at-war.org.uk

www.west-point.org

 

 

Index                    Zeetransporten                       Kampen in Japan