Koetatjane            Lawesigalagala            N-Sumatra

 

                                                                                                                                                                                23-4-2011

Ligging

Lawesigalagala lag in centraal Atjeh, hoog in het Alas-dal (ter hoogte van Medan). Het kamp lag ruim 15 km ten zuidoosten van Koetatjane op een verlaten vezelonderneming; het was onder­gebracht in barakken, omheind door prikkeldraad

.

Kampcommandant

luitenant Suzuki, luitenant Myasaki

 

Kampbewaking

Japanse militairen, inheemse politie, heiho’s

 

Kampleiding

sergeant Saimina

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-03-1942 (1)

Omgeving (2)

 

1500 (3)

1500

kr (4)

20-06-1942

Bel: Unie Kampong

 

110

1600

kr (5)

20-06-1942

Bel: Unie Kampong

 

??

 

kr (4)

xx-05-1942 (6)

 

Vrijgelaten

1250

350

kr (4)

xx-05-1943

 

Vrijgelaten

250

104

kr (7)

20-05-1943

 

Vrijgelaten

52

52

kr (8)

28-05-1943

 

Vermoord

4

48

kr (9)

16-06-1943

 

KS: Gevangenis

43

5

kr (10)

16-06-1943

 

Bel: Unie Kampong

5

0

kr

xx-07-1943

 

Overleden

??

0

kr


kr=krijgsgevangenen

Bel=Belawan

(1) eind maart 1942

(2) geheel Atjeh

(3) globaal aantal

(4) inheemse militairen, voornamelijk Ambonezen en Menadonezen

(5) Indo-Europeanen          

(6) gedurende de maanden mei-juli 1942

(7) onder dwang als heiho’s aangesteld (alle weigeraars stierven in gevangen­schap)

(8) onder dwang als heiho’s aangesteld (de weigeraars gingen naar de Gevangenis in Koetatjane)

(9) de leiders van de groep (sold. H.Wolff, sgts. M.J.Croes, K.Stoltz en H.F.Voss)

(10) onder dwang als heiho’s aangesteld (de weigeraars gingen naar de Gevangenis van Koealasimpang)

 

Werkzaamheden

Sawah’s bewerken en hout kappen

 

Omstandigheden

sterfgevallen         tenminste 4 doden

 

Literatuur:

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 31

Jong, L. de - Het Koninkrijk der Nederlanden in WOII, deel 11B, 1985, pg 621

Witsen, E. van – Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 38, 68-69

 

NN – NIOD, IC 636, 402, 1386, 1680, 1710, 1735, 1782, 1790, 1808, 17948, 61714, 61715, 61716,

                                                80134, 81377

 

Index                    Kampen op Sumatra