Kamakura Maru 1

                                                                                                                                                                         8-8-2012

 

LAND

STAD

1e KAMP

A/V

D-M-Y

kr

DODEN

Makakka

Singapore

 

V

28-11-1942

2213

 

Formosa

Takao

 

A

4-12-1942

2213

 

Formosa

Takao

 

V

4-12-1942

2213

 

Japan

Nagasaki

 

A

7-12-1942

2203

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuk 2B, Koagi

A

7-12-1942

300

 

 

 

Nag 1B, Kamioka

A

10-12-1942

300 (1)

 

 

 

Osa 5D, Kawasaki

A

10-12-1942

263 (2)

 

 

 

Osa 7D, Harima

A

10-12-1942

400 (3)

 

 

 

Tok 4B, Naoetsu

A

9-12-1942

300 (2)

 

A=Aankomst, V=Vertrek, kr=krijgsgevangenen

Fuk=Fukuoka, Nag=Nagoya, Osa=Osaka, Tok=Tokyo

(1) Nederlanders, waaronder 30 officieren

(2) Australiërs

(3) 395 Nederlanders en 5 Engelsen

 

De Kamakura Maru 1 (17.256 ton, passagiersboot, 21 knopen) vertrok op 28-11-1942 met 2213 krijgs­gevan­genen uit Singapore naar Japan. De mannen behoorden tot de C-Force o.l.v. lt kol A.Robertson. Het was een goed transport, 8 dagen durend, geen oponthoud onderweg. Het schip zat stampvol goederen, de krijgsgevangenen ver­bleven voor het merendeels aan dek. Het eten was onvol­doende. Er waren ook Japanse diplomaten en burgers aan boord (uitgewisseld tegen geallieerde diplomaten en burgers).

 

Op 7-12-1942 kwam het schip aan in Nagasaki; hier wer­den de krijgsgevangenen op transport gesteld naar diverse krijgsgevangenkampen (zie tabel). Het vervoer naar het hoofdeiland Honshu ging per luxe-trein door de Shimo­nose­ki-tunnel (onder de zeestraat tussen Kiushu en Honshu).

 

NOOT. Van Witsen vermeldt dat het schip vanuit Nagasaki door­voer naar Kobe en dat daar de mannen van boord gingen, maar Visker en Wormser beschrijven hun reis vanaf Nagasaki per trein.

The Kamakura Maru 1 (17,256 tons, passenger-ship, 21 knots) sailed on 28-11-1942 with 2213 POW’s from Singa­pore to Japan. The men belonged to the C-Force under command of lt.col. A.Robertson. It was a good trans­port, duration 8 days, no delay. The ship was over­loaded with various goods, the POW’s stayed for the most part on deck. The food was insufficient. There were also Japanese diplomats and civilians on board (exchanged with allied diplomats and civilians).

 

On 7-12-1942 the ship arrived in Nagasaki; from here the POW’s were transported to various POW’s-camps (see table). The transport to the main island Honshu took place with a luxury train through the Shimonoseki-tunnel (under the sea strait between Kiushu and Honshu).

 

NOTE. Van Witsen mentions, that the ship navigated from Nagasaki to Kobe and that the men disembarked in Kobe, but Visker and Wormser described their journey starting in Nagasaki by train.

 

Literatuur

Bartlett Kerr, E. - Surrender and survival, 1985, pg 91, 126 (diplomaten en burgers)

Busselaar, L.F.M. in Teun J. Heijstek - Verslag, Foto-album WOII Zuid-Oost-Azië 2, 2010, pg 29

Hilliger, F.J. – Dagboek, NIOD, IC 062560, pg 16-17

Lamont-Brown, Raymont - Ships from Hell, 2002, pg 39, 151 (totaal 2200 kr)

Michno, G.F. - Death on the Hellships, 2001, pg 83-84, 286, 312 (totaal 2213 kr)

Nelson, David – The Story of Changi Singapore, 1974, pg 203 (1809 kr: 828 Ned en 981 anderen)

Visker, D.A. – 400 Nederlanders in Japanse gevangenschap (verslag), pg 9-13 (V 30-11-1942, Harima)

Walker, A.S. - Middle East and far East, 1953, pg 557, 651 (552 Australiërs)

Waterford, Van - Prisoners of the Japanese in World War II, 1994, pg 160

Witsen, E. van – Voorstudie, NIOD, IC 074426, pg 342 (1600 kr)

Witsen, E. van – Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 174

Wormser, J.A. – De nacht van de rijzende zon, pg 86-88 (Kamioka)

 

Websites

www.britain-at-war.org.uk

www.west-point.org

 

 

Index                    Zeetransporten                       Kampen in Japan