Java camp                                                                          

                                                                                                                                                                                        11-1-2017

 

Naamlijst Nederlandse krijgsgevangenen (andere rangen)

(inclusief overledenen, alle namen met beginletter D)

 

Datum: 1 November 1944

 

Bron: National Archive Washington (Record Group 407, Box 101)

 

SER=Service: A=Army, N=Navy

RANK=rang

NEW: 5e en 6e kolom: laatste afdeling en kampnummer (M=main camp, I=Bandoeng, III=Soerabaja, Molukken)

OLD: 7e en 8e kolom: eerdere afdeling en kampnummer

STB: stamboeknummer

Remarks: datum van overlijden

 

Vet gedrukt = slecht leesbare tekst op originele lijst

 

NR

NAAM

SER

RANK

NEW

OLD

STB

REMARKS

 

926

Dabroek, Johannes Cornelis

A

sgt

 

 

M

13020

 

1-9-1943

927

Daelen, Theodore Johan H. van

A

pte

 

 

III

13710

 

22-12-1943

928

Dakriet, Albertus David

A

sgt

 

 

I

22710

82557

20-10-1943

929

Dalen, Johannes H. van

A

pte

M

1222

M

23250

138423

 

930

Dalfsen, Jan Willem van

A

pte

M

26

M

4987

167210

 

931

Dalhuijsen, Jan Cornelis

A

sgt

M

2828

M

20437

149103

 

932

Daling, Jan

A

pte

M

1046

M

21395

95959

 

933

Dam, Alfred van

A

pte

M

5083

M

27528

218212

 

934

Dam, Eusebus

A

pte

 

 

M

15898

3707/R

18-9-1944

935

Dam, Frits van

A

pte

M

4403

M

20832

46705

 

936

Dam, Johan van

A

sgt

M

1171

M

22629

67775

 

937

Dam, Johannes Simon van

A

sgt

M

3143

M

22284

31296

 

938

Damme, Ferdinand Anton J.

A

pte

M

2303

M

16142

 

 

939

Damme, Joseph Jean

N

matr

 

 

M

6430

3508/D

25-6-1944

940

Dammerboer, Jan

A

pte

M

6437

III

12111

29703

 

941

Damwijk, Karel Frans

A

pte

M

929

M

19447

 

 

942

Damwijk, M.E.

A

pte

M

6154

III

7417

 

 

943

Daniel, Jacobus George

A

pte

M

4538

M

26967

97860

 

944

Daniel, Jules Eugene

A

pte

 

 

M

23513

97504

18-9-1944

945

Daniels, Muschel Theodorus H.

A

pte

M

1092

M

21883

58410

 

946

Dankmeyer, Freddy

A

sgt

M

2258

M

15422

74004

 

947

Darmstater, John Frans L.

A

pte

M

2101

M

11273

247203

 

948

Darphorn, Joseph Cornelis

A

wo2

M

1210

M

23183

82163

 

949

Das, Arie

A

pte

M

3963

M

26380

223108

 

950

Das, Gerardus Johannes

A

sgt

M

4722

M

27151

43006

 

951

Das, Willem Nicolaas

A

four

 

 

III

15352

85351

13-9-1943

952

Dasberg, E.

A

st/sgt

M

6080

III

2977

 

 

953

Davans, Henri Lodewyk

A

pte

M

4524

M

26953

92055

 

954

Davans, Joopie Abraham

A

pte

M

4308

M

26737

97678

 

955

David Richard, Theodoor

A

pte

M

5011

M

27456

32321

 

956

David, Charles

A

sgt

M

5009

M

27454

63112

 

957

Davidse, William

A

pte

 

 

III

12062

13203

27-8-1944

958

Davidson, Aron Bernardus

A

pte

 

 

M

19895

203094

18-9-1944

959

Davies, Eugene Marinus

A

pte

M

3163

M

22372

63312

 

960

Deen, Nicolaas Eildert

A

wo2

M

987

M

20369

86713

 

961

Deenen, Willem Johannes

A

pte

 

 

M

17510

214499

18-9-1944

962

Deerinmaars, Tom

A

sgt

M

5018

M

27463

32521

 

963

Degens, Peter

A

pte

M

6149

III

7403

92279

 

964

Deijen, Jan van

N

sgt

M

1331

M

23918

20802/D

 

965

Dekker, Arnoldus Cornelis

A

pte

M

1175

M

22669

88980

 

966

Dekker, C.J.

A

sgt

 

 

M

20480

113896

18-9-1944

967

Dekker, Eugene Lambertus

A

pte

M

787

M

19132

107712

 

968

Dekker, Frans Christiaan

A

pte

M

3345

M

23022

28406

 

969

Dekker, Pieter den

A

pte

M

6236

III

11336

50997

 

970

Dekkers, Willem Johannes

A

cpl

M

4648

M

27077

92893

 

971

Delcliseur, Frans

A

wo2

M

5090

M

27535

81096

 

972

Delden, Elias

A

sgt

M

3880

M

26292

154303

 

973

Delden, Harm van

A

sgt

 

 

III

11894

186915

7-9-1944

974

Delden, Maurits van

A

pte

 

 

III

11735

796

18-9-1944

975

Delden, Theo van

A

pte

M

4555

M

26984

87298

 

976

Delfos, Frederik Marie

A

pte

 

 

M

25311

 

18-9-1944

977

Delft, Frederik van

N

sail

M

4545

M

26974

26819

 

978

Delft, Huibert van

A

sgt

 

 

I

17502

 

21-12-1942

979

Delhaye, H.J.

A

adj oo

 

 

M

17352

81488

18-9-1944

980

Delmaar, Alexander Martinus

A

pte

M

2836

M

20484

161996

 

981

Delmaar, Willem Michel

A

pte

 

 

M

25153

61422

18-9-1944

982

Delpour, Jan

A

pte

 

 

III

12151

54901

29-11-1943

983

Delwel, Philip Johan Willem

A

pte

M

1357

M

24013

32821

 

984

Demetrius, Albert

A

pte

M

835

M

19242

163612

 

985

Dencher, Ernst Theodoor

A

pte

 

 

III

13594

 

7-5-1944

986

Denekamp, Harmen Jan

A

pte

M

4396

M

26825

61922

 

987

Denekamp, Hendrikus

A

brig

 

 

III

4254

96522

3-10-1943

988

Denekamp, Reinier Hendrik

A

aoo

 

 

III

14180

193195

1-7-1943

989

Dengerink, Johannes H.C.

A

wo 2

M

815

M

19205

82767

 

990

Denis, Pater

A

brig

 

 

M

20923

85876

18-9-1944

991

Denker, Samuel Arnoldus

A

sgt

 

 

M

25386

 

18-9-1944

992

Dentandt, Karel Lodewyk

A

pte

 

 

III

11915

 

29-8-1944

993

Deppmann, Frits

A

brig

 

 

M

22806

93208

25-6-1944

994

Derens, Gerrit Jan

A

pte

M

885

M

19373

72397

 

995

Derk, Otto Eduard

A

sgt

 

 

M

20097

66997

18-9-1944

996

Derks, Berends

A

sgt-maj

 

 

I

22586

93566

9-4-1943

997

Derks, Herman

A

cpl

M

2808

M

20208

135418

 

998

Dessauvagie, Pieter Cornelis

A

sgt

 

 

M

23263

6205

25-6-1944

999

Deubel, Simon

A

pte

M

2695

M

19229

91475

 

1000

Deuning, Alphons Piet

A

pte

M

2102

M

11276

132818

 

1001

Deursen, Gerardus van

A

aoo

 

 

M

12873

 

18-9-1944

1002

Deusien, Willem

A

sgt

 

 

M

15400

80794

18-9-1944

1003

Deux, Jean Joseph Martin

A

pte

M

2178

M

13150

59501

 

1004

Deux, Robert

A

pte

 

 

M

15493

3107

18-9-1944

1005

Deventer, Albert van

N

sail

M

914

M

19419

27906/D

 

1006

Dewaerheyt, Jean Baptiste

A

pte

M

3471

M

23332

96221

 

1007

Dewald, Anton Paul

A

pte

M

3588

M

24352

96647

 

1008

Dey, Eduard Henri

A

pte

 

 

M

17099

 

18-9-1944

1009

Dezentje, D.F.D.Ch.

A

pte

 

 

III

5341

17802

15-6-1943

1010

Dias, Pedro Armando

A

cpl

M

4419

M

26848

88888

 

1011

Diebels, Matthias Th.H.

A

pte

M

2563

M

17371

 

 

1012

Dieckman, Cornelis Johannes

A

sgt

M

4577

M

27006

87092

 

1013

Diederick, Arthur Leonard

A

pte

M

3511

M

23456

90608

 

1014

Diejen, Max van

A

sgt

M

6389

III

11906

155510

 

1015

Dieleman, Pieter

N

sgt

M

2592

M

17616

9857

 

1016

Diephuis, Gustaaf Anton

A

pte

 

 

III

14124

 

20-5-1943

1017

Diephuis, Jan Rudolf

A

pte

M

2645

M

18270

23610

 

1018

Diesveld, Hendrikus Johannes

A

sgt

M

4523

M

26952

85520

 

1019

Dieten, Antonius H.E. van

A

wo 2

M

814

M

19204

86445

 

1020

Dieterman, Pieter Cornelis

A

sgt

M

3464

M

23316

88202

 

1021

Diets, Bernard Gerrit George

A

sgt

 

 

M

20413

128194

18-9-1944

1022

Diets, Lodewyk Karel

A

sgt-maj

 

 

III

2979

991/R

24-1-1943

1023

Dievenbach, Anthonius M.

A

sgt

M

1578

M

25215

178605

 

1024

Diggelen, Emile van

A

pte

M

3989

M

26406

185107

 

1025

Dijk, Aaldrik Augustinus

A

pte

M

2482

M

16994

161818

 

1026

Dijk, Arie van

A

adj

 

 

III

14209

82783

28-5-1943

1027

Dijk, Cornelis van

A

sgt

 

 

M

10771

7804

25-6-1944

1028

Dijk, Cornelis van

A

sgt

M

610

M

17770

171797

 

1029

Dijk, Frans Coenraad

A

sgt

M

4683

M

27112

90651

 

1030

Dijk, G. van

A

pte

M

5312

M

10788

95431

 

1031

Dijk, Gerard van

A

pte

M

2282

M

15732

136394

 

1032

Dijk, J.Th. van

A

vdg

 

 

M

17726

 

18-9-1944

1033

Dijk, Jan Daniel Pieter van

A

pte

M

2515

M

17098

206405

 

1034

Dijk, Jan van

A

sgt-maj

 

 

III

11823

 

29-11-1943

1035

Dijk, Johannes Jacobus van

A

pte

M

309

M

13580

189011

 

1036

Dijk, Julius Arthur van

A

pte

 

 

M

17700

 

18-9-1944

1037

Dijk, Nicolaas van

A

pte

M

3341

M

23013

176303

 

1038

Dijk, Roelof van

A

pte

M

4305

M

26734

161819

 

1039

Dijk, Willem Marie van

A

sgt

M

4386

M

26815

160714

 

1040

Dijkman, Jan

A

sgt

M

3130

M

22191

4596/R

 

1041

Dijkman, Jan Cornelis

A

sgt

M

1342

M

23961

86831

 

1042

Dijkman, Wilhelmus Albertus

A

sgt

M

3151

M

22324

 

 

1043

Dijksterhuis, Fokko Jan

A

cpl

 

 

M

13086

188515

18-9-1944

1044

Dijkstra, Jan Anton

N

stok

M

1554

M

25098

224

 

1045

Dijkstra, Karel

A

sgt

M

6366

III

11812

10807

 

1046

Dikker, Simon Jacques

A

pte

 

 

M

25161

 

18-9-1944

1047

Dikkers, Gerrit Willem

A

pte

 

 

M

13373

86172

18-9-1944

1048

Diks, Henri

A

wo 1

M

2161

M

12875

 

 

1049

Dingstee, Frans van

A

adj

 

 

III

11523

79385

18-12-1943

1050

Dinsbach, Charles George van

A

pte

M

1438

M

24416

119923

 

1051

Dinter, F.M. van

A

pte

 

 

M

16939

56996

18-9-1944

1052

Dirkmert, Jan

A

sgt

M

3190

M

22511

199206

 

1053

Dirks, Christiaan

A

pte

M

3103

M

22121

125398

 

1054

Dirksen, Wilhelm Philip

A

pte

M

2789

M

19966

240602

 

1055

Dirkzwager, Albert

A

pte

M

4009

M

26426

143615

 

1056

Dis, Jozef Alfred Louis

A

pte

 

 

M

25528

 

18-9-1944

1057

Disse, Reinold Pieter

A

pte

M

3348

M

23031

 

 

1058

Ditjeer, Johannes Ignatius

A

pte

 

 

M

21913

 

18-9-1944

1059

Djamanti, Hendrikoes

A

pte

 

 

I

4445

87792

5-2-1943

1060

Dobbelaar, Hendrik Cornelis

A

brig

 

 

M

23191

86904

18-9-1944

1061

Docter, Klaas

A

pte

M

543

M

17320

223900

 

1062

Doekbrijder, Johannes

A

st/sgt

M

4014

M

26431

89076

 

1063

Doeksen, Cornelis

A

sgt

M

1014

M

20794

169209

 

1064

Doelitzech, Gustaaf Adolf

A

pte

 

 

III

15133

43907

20-7-1943

1065

Doelman, Cornelis

A

pte

M

1660

M

25563

380495

 

1066

Doemen, Jan Lombrecht

A

pte

M

836

M

19249

211208

 

1067

Doesschate, Johannes ten

A

pte

M

4027

M

26444

78495

 

1068

Doezin, Johannes

N

st/sgt

M

3274

M

22768

8905

 

1069

Dojes, Renbertus Pieter

A

cpl

M

2809

M

2021

225610

 

1070

Dokter, Johan Frederik

A

sgt

M

3398

M

23134

183608

 

1071

Dol, Willem

A

pte

 

 

III

11870

127001

3-7-1943

1072

Dolder, Willem van

A

sgt

M

971

M

20088

187995

 

1073

Dom, Chris

A

pte

M

198

M

9681

67018

 

1074

Dom, Eduard Gerard

A

sgt

M

5095

M

27540

 

 

1075

Dom, Marinus Fortune

A

sgt

M

2175

M

13123

80707

 

1076

Dom, Willem Eduard

A

pte

M

2941

M

21645

56000

 

1077

Dommering, Willem

A

sgt

M

3289

M

22855

113398

 

1078

Dommers, M.J.

A

pte

 

 

III

5369

14507

26-5-1943

1079

Domselaar, Johan van

A

cpl

M

210

M

9717

90967

 

1080

Donder, Morbertus

A

st/sgt

M

343

M

15158

85051

 

1081

Donders, Wilhelmus

A

sgt-maj

 

 

M

12882

 

18-9-1944

1082

Dongen, Hendrikus A.A. van

A

pte

M

3358

M

23057

140901

 

1083

Don-griot, Johan

A

pte

 

 

M

15506

65295

18-9-1944

1084

Donkel, René

A

pte

M

4074

M

26491

100913

 

1085

Dool, Hugo van den

N

matr

 

 

III

11613

10412/D

29-11-1943

1086

Doop, Thomas Anton

A

pte

M

4626

M

27125

114416

 

1087

Dooren, Cornelis van

A

pte

M

290

M

13164

 

 

1088

Dooren, Dirk van

A

sgt

M

1596

M

25395

 

 

1089

Dooren, Johannes A.J. van

A

pte

M

1611

M

25443

 

 

1090

Doorgeest, Abram

A

pte

 

 

M

25310

110105

18-9-1944

1091

Doorman, Willem Hendrik G.

A

sgt

 

 

M

25296

69499

18-9-1944

1092

Doorn, J.H. van

A

pte

M

5312

M

10788

95431

 

1093

Doorn, Jan Hendrik van

A

pte

 

 

M

23016

 

25-6-1944

1094

Doorn, Nicolaas van

A

wo 2

M

6272

III

11470

189398

 

1095

Doorn, Rudolf Reinier van

A

pte

 

 

M

25474

 

18-9-1944

1096

Doornik, Alphons

A

pte

M

5062

M

27507

78414

 

1097

Doornik, Max

A

sgt

M

2731

M

19351

 

 

1098

Doornum, Edward James R. van

A

pte

M

3309

M

22898

24806

 

1099

Doornum, Frits van

A

cpl

M

4441

M

26870

88782

 

1100

Doornweerd, Albert Johan

A

wo 2

M

3138

M

22226

24906

 

1101

Doornweerd, Johan

A

sgt

M

4729

M

27161

33721

 

1102

Doppert, Adolf Maximiliaan

A

sgt

M

4452

M

26881

85370

 

1103

Doppert, Johan August

A

cpl

M

2934

M

21629

 

 

1104

Doppert, Karel Arthur

A

pte

M

3455

M

23279

76501

 

1105

Dorfel, Henri

A

pte

M

4984

M

27428

62222

 

1106

Dornseiffer, Erich Willem

A

pte

 

 

M

23254

67718

18-9-1944

1107

Dornstedt, Rudolf Carl G.M.

A

sgt

 

 

M

17387

 

18-9-1944

1108

Dorpel, Anne Anthonie van den

A

sgt

 

 

M

25370

175896

18-9-1944

1109

Dorpmans, Egbertus Arnoldus

A

sgt

M

951

M

19564

78392

 

1110

Dorsser, Johannes Adrianus

A

sgt

M

2766

M

19785

240604

 

1111

Dorst, Frans Andries J. van

A

cpl

M

2859

M

20691

86419

 

1112

Dorst, Hendrik Johannes

A

sgt

M

1090

M

21856

134394

 

1113

Dorst, Pietert

A

pte

M

300

M

13352

184696

 

1114

Dorsten, Johannes Petrus P. v.

A

pte

M

5084

M

27529

8711

 

1115

Dost, Arend

A

cpl

M

4092

M

26509

88335

 

1116

Douglas Broers, Sidney John

A

sgt

 

 

M

6537

172518

18-9-1944

1117

Doup, Teddy Jozy

A

sgt

M

4560

M

26989

27514

 

1118

Douwes, Cornelis Thomas

A

pte

M

4321

M

26750

119422

 

1119

Douwes, George Cornelis B.

A

pte

M

790

M

19136

32813

 

1120

Douwes, Willy

A

pte

M

4601

M

27030

95054

 

1121

Dowit, Dickie

A

sgt

M

4605

M

27034

44017

 

1122

Doyer, Rudolf Henri H.T.

A

pte

M

2981

M

21774

33799

 

1123

Drenth, Jan

A

wmr

 

 

I

17509

 

21-12-1942

1124

Dreumel, Gerardus Anthonius v.

A

pte

M

681

M

18028

167800

 

1125

Drielsma, Martinus

A

pte

M

4011

M

26428

179705

 

1126

Dries, Constantius Carolus

A

sgt

M

 

M

13019

 

1-5-1943

1127

Driesen, Johannes Petrus

A

sgt

M

3431

M

23213

91838

 

1128

Driesman, Wilhelmus

A

pte

M

1220

M

23241

85712

 

1129

Driesmans, Karel Willem A.

A

pte

M

167

M

6596

88001

 

1130

Driessen, Barthold

A

sgt

M

1243

M

23674

82095

 

1131

Driessen, Dirk Christiaan

A

pte

M

1073

M

21773

185498

 

1132

Driessen, Gerrit

A

pte

 

 

III

11641

145899

29-11-1943

1133

Driessen, Hendrik Johannes B.

A

sgt

M

952

M

19568

83101

 

1134

Driessen, Louis Pieter

A

pte

M

4511

M

26940

119822

 

1135

Driessen, Otto Gerardus

A

pte

M

3077

M

22066

74675

 

1136

Driessen, Petrus Simeon

A

pte

M

3639

M

24113

152312

 

1137

Driessen, Richard Rutger

A

pte

M

3315

M

22922

108905

 

1138

Drilling, Theodorus Johannes

A

pte

M

1097

M

21912

145516

 

1139

Drion, André Armand

A

pte

M

6304

III

11553

 

 

1140

Droge, H.G.G.

A

vdg

 

 

M

19423

 

18-9-1944

1141

Dröge, Jan Lodewyk

A

pte

M

1176

M

22670

133903

 

1142

Drongelen, Arie van

A

wo 1

M

2647

M

18320

83206

 

1143

Dronkers, James Monroe

A

pte

M

4459

M

26888

97817

 

1144

Droop, Maximiliaan

A

sgt

 

 

M

25482

 

18-9-1944

1145

Dros, Arie

A

sgt

M

1455

M

24582

120115

 

1146

Drost, Jeremias Reinier

A

sgt

M

2865

M

20779

110601

 

1147

Drost, Johannes

A

st/sgt

M

4025

M

26442

87701

 

1148

Drost, Johannes

A

sgt

 

 

M

15285

88594

18-9-1944

1149

Drost, Petrus

A

soo

 

 

M

21994

81879

18-9-1944

1150

Druyf, Henri

A

pte

M

2779

M

19896

202199

 

1151

Dryber, Roelof

A

pte

 

 

III

12087

177609

29-11-1943

1152

Drysen, Frits Godfried

A

pte

M

4588

M

27017

181923

 

1153

Dubbeld, Jan

A

pte

 

 

III

15080

198398

9-12-1943

1154

Dubelman, Marinus

A

wo 1

M

3046

M

21981

78960

 

1155

Duc, Friedrich Josephus J. le

A

pte

M

4626

M

27055

24210

 

1156

Duhen, Pieter

A

pte

M

4004

M

26421

189812

 

1157

Duimstra, Freerk

A

st/sgt

M

3183

M

22490

83051

 

1158

Duin, Dirk

A

sgt

M

507

M

17054

72377

 

1159

Duin, Theodorus Johannes

A

brig

 

 

III

14054

96250

22-5-1943

1160

Duinen, Willem van

A

pte

M

2497

M

17049

 

 

1161

Duiser, Martinus Antoon

A

sgt

 

 

III

11861

 

29-11-1943

1162

Dulfer, Johan Theodoor G.

A

pte

M

3386

M

23109

104999

 

1163

Dulfer, Marinus

A

pte

M

2492

M

17032

221408

 

1164

Dulk, Ernst Sigmond den

A

pte

M

2511

M

17084

50519

 

1165

Dulk, Wouter den

A

sgt

M

4352

M

26781

181711

 

1166

Dulken, Ootje Eduard van

A

pte

M

1735

M

27218

40915

 

1167

Dullaart, Izak

A

olt

 

 

M

19821

80621

18-9-1944

1168

Dumont, Carl Herman

A

sgt

M

2689

M

19216

 

 

1169

Dumont, Henri Willem

N

matr

 

 

III

7545

16501/D

25-5-1943

1170

Dumont, Silvester, Napoleon

A

sgt-maj

 

 

M

12886

84653

24-5-1943

1171

Dumpel, Henri Gustav

A

pte

M

2196

M

13378

17702

 

1172

Dungen Bille, F.J.E. van den

A

pte

M

383

M

15865

57510

 

1173

Dungen Bille, Leo van den

A

pte

M

3698

M

24410

93008

 

1174

Dungen Gronovius, Dirk vd

A

pte

M

3648

M

24156

96826

 

1175

Dungen, Jan van

A

pte

M

2293

M

15949

3114

 

1176

Dupont, E.J.A.

A

pte

M

5298

M

10768

184422

 

1177

Dura, Henri Godert S. van

A

sgt

M

3735

M

24553

92040

 

1178

Durand, Arie Louis

A

wo 2

M

2547

M

17333

69351

 

1179

Duren, Leon

A

pte

 

 

III

5403

37996

7-12-1942

1180

Dutrieux, Adolf

A

pte

 

 

M

15477

86594

18-9-1944

1181

Dutrieux, Benjamin J.

A

pte

M

6112

III

5404

63601

 

1182

Dutrieux, Denis

A

pte

M

3451

M

23268

147823

 

1183

Dutrieux, Eduard

A

pte

M

3450

M

23267

147723

 

1184

Dutrieux, Marius

A

pte

M

2260

M

15483

8897

 

1185

Dutry van Haeften, Gysbertus

A

pte

M

4745

M

27178

178723

 

1186

Duykers, George Antoine L.

A

pte

M

3718

M

24502

45723

 

1187

Duykers, Karel

A

cpl

M

4510

M

26939

88715

 

1188

Duymaer van Twist, Leonard

A

pte

M

3020

M

21896

192508

 

1189

Duyn, Bastiaan Cornelis van

A

pte

M

4006

M

26423

176110

 

1190

Duyn, Johannes Adrianus van

A

sgt

 

 

M

25385

 

18-9-1944

1191

Duynstee, Aplphonsus P.A.J.

A

wo 2

M

981

M

20191

32396

 

1192

Duynstee, Theodore Anton P.

A

pte

 

 

M

25242

 

18-9-1944

 

 

Index                Terug naar Kampen op Java