Hiroshima 1B, Zentsuji

 

                                                                                                          5-4-2021

Officierenkamp

Zentsuji Main camp

 

Guam

 

 

Rabaul

 

 

Hir 5B

 

 

Osa 7D

 

19-1-1942

Argentina Maru

420 offic (Amerik)

 

 

 

14-1-1942

15-7-1942

Nitta Maru

60 offic (Austr)

 

 

 

23-1-1942

18-12-1943

 

5 offic (Eng)

 

 

 

18-12-1943

31-7-1943

Trein

35 officieren (Ned)

 

 

 

1-8-1943

 

Hiroshima 1B

 

9-1945

560 officieren

300 Amerik

110 Eng

80 Austr

70 Ned

 

130 soldaten

Amerik

 

9-1945

26-5-1945

35 officieren (Ned)

 

 

 

Nag 1B

 

9-1945

 

Evacuatie

 

 

Werkzaamheden

alleen tuinonderhoud

 

Gebeurtenissen

28-04-1944          IRK-bezoek van Mr Pestalozzi

xx-xx-1945            Japanse generaal, hoofd van alle POW-kampen, inspecteerde kamp

xx-05-1945           omwonenden kwam over het hek het kamp binnen, op zoek naar zeep

 

Omstandigheden (1943-1944)

voeding                 aanvankelijk redelijk, geleidelijk slechter

medische zorg      enige Amerikaanse artsen, weinig medicijnen; weinig zieken

recreatie               grote “bibliotheek” van ongeveer 2000 boeken

 

Omstandigheden (1945)

voeding                 zeer slecht (er was bijna niets meer om te eten)

RK-pakketten        steeds minder beschikbaar, in april 1945 geen pakketten meer

gezondheid           bijna iedereen was ziek, sterk verzwakt, bij appèls afwezig

toestand                zeer gespannen, "maffia-terreur" van de Japanners (oorlog ging steeds slechter)

 

Literatuur

Algera, H. – Verslag, pg 16 (via Osaka 7D, Harima)

Beudeker, H.D.B. - Verslag, NIOD, IC 061948

Fletcher Cooke, Sir John - The Emperor's Guest, 1982. pg 203-255

Fletcher Cooke, Sir John in N.Beets - De verre oorlog, 1982, pg 257, 279, 289

Hilliger, F.J. - Dagboek, NIOD, IC 062560 (01.08.43-24.06.45)

Looyen, A.A. - Verslag, NIOD, IC 061949

Mansell, Roger - website (diverse boeken genoemd)

Mansell, Roger – Captured, The Forgotten Men of Guam, 2012, hoofdstuk 5, pg 59-74

Meys, P.J.C. - Dagboek, NIOD, IC-dagboek 216, 217

Meys, P.J.C. - Verslag, NIOD, IC 041724

Meys, P.C.J. - Verslag, NIOD, IC 080871

Visker, D.A. - 400 Nederlanders in Japanse gevangenschap (eigen beheer), pg 89 (01.08.43-24.06.45)

Vlerk, M. van der - Dagboek, NIOD, IC-dagboek 125, pg 233

Waterford, Van - Prisoners of the Japanese in World War II, 1994, pg 201

Witsen, E. van - Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 42

Wijs, J.P. – Rapport, IMG, doos 3-010

 

Naamlijsten:

Meys, P.J.C. - Naamlijst transport uit Moeroran, NIOD, IC 080886 (12 namen)

Naamlijst Hir 1B, NARA, Washington, RG 407, Box 103, Folder 2 (104 Amerikanen, 5 NZ, 1 Brit)

Wijs, J.P. – Naamlijst van Nederlandse officieren, NIMH, doos 3-010, pg 8-9

 

Foto’s

Mansell, Roger – Captured, The Forgotten Men of Guam, 2012, pg 132-133

 

Plattegrond

Plattegrond Hiroshima 1B

 

Naamlijst Nederlanders