Spoorlijn                    Hintok - 155                   Thailand

 

                                                                                                                                                                         16-8-2011

Andere benaming

Hin Tok, Hintoch, Hintoku

 

Ligging

Hintok lag ongeveer 155 km van Non Pladuk. Er waren hier 2 kampen: Kamp 1: River Camp en Kamp 2: Mountain Camp. Kamp 2 lag dicht bij een berg met veel bossen, vandaar de naam “Mountain Camp”. In sommige beschrij­vingen is er sprake van een “Hintok Valley Camp” en een “Hintok River Camp”. Kamp 2 was omheind met een bamboe omheining als bescherming tegen wilde dieren (o.a. tijgers)

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

Kamp 1: River Camp

 

 

 

26-01-1943

Ban Pong – 5 (1)

 

 

 

kr (2)

xx-03-1943

Konyu – 166 (3)

 

 

800

kr (4)

13-03-1943

 

Tarsao - 130

 

 

kr (3)

xx-06-1943

 

 

 

 

kr (4)

xx-08-1943

 

Konkoita – 262

 

 

kr

 

Kamp 2: Mountain Camp, Jungle Camp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kr = krijgsgevangenen, zkr=zieke krijgsgevangenen

(1) per vrachtauto

(2) allen Australiërs

(3) lopend

(4) Australiërs, deel van de Dunlop-force, o.l.v. lt Dunlop

deel van D- en H-force, allen Australiërs

(4) deel van D- en H-force, de meest fitte groep

 

Werkzaamheden

Eind januari 1943 – maart 1943:

* opbouw van het kamp

* open kamppen van het oerwoud, aanleg spoordijk

Maart-juni 1943:

* aanleg spoordijk tot aan de rotsformatie

April-augustus1943:

* aanleg 2 sleuven door rotsformatie (Hellfire Pass) tussen Hintok en (het hoger gelegen)

                Konyu; extra inzet van pneumatisch materiaal en olifanten (sleuven moesten in 6 weken klaar zijn)

Juli-augustus 1943:

* aanleg brug, 400 m lang en 25 m hoog (stort 3 maal in: bijnaam: Pack of Cards bridge)

 

Omstandigheden

voeding                 slecht (aanvoerproblemen); juli 1943: lichte verbetering door verhuizing naar River Camp

wonen                   in barakken

water                     waterleidingsysteem van bamboepijpen (o.a ook douches)

latrines                 diep uitgegraven, redelijk schoon

klimaat                  vanaf half mei 1943: stromende regen

gezondheid           dysenterie; ernstig zieken naar Tarsao - 130

ziekten                  in juni 1943: cholera

sterfgevallen        31 bij brugbouw, 29 door martelingen tijdens het werk

 

Literatuur

Clarke, Hugh V. - A life for every sleeper, 1986, pg 22-26

Coast, John - Railroad of death, 1946, pg 104 (doorreis mei 1943)

Dunlop, Weary – The War Diaries, 1986, 2009, hoofdstuk 7, pg 216-340 (aankomst 17-3-1943)

Kinvig, Clifford - River Kwai Railway, 1992, pg 139, 160

Leffelaar, H.L. en E. van Witsen - Werkers aan de Burmaspoorweg, 1982, pg 141 (doorgangskamp april 1943)

Muller, H.A.L. - Verslag, NIOD, IC 048887 (januari-maart 1943)

Parkin, Ray - Into the smother, 1963, pg 63-194 (maart-augustus 1943)

Power, F.W.G. – Kurrah! An Australian POW in Changi, Thailand and Japan, 1991, pg 69 e.v. (maart 1943)

Walker, A.S. - Middle East and Far East, 1953, pg 607-613

 

 

Index                    Kampen Birma-spoorweg