Hawaii Maru 1

                                                                                                                                                                     6-11-2012

 

LAND

STAD

1e KAMP

A/V

D-M-Y

kr

DODEN

Malakka

Singapore

 

V

2-4-1943

1000

 

Indo-China

Saigon

 

A

4-4-1943

1000

 

Indo-China

Saigon

 

V

5-4-1943

1000

 

Formosa

Takao

 

A

15-4-1943

1000

 

Formosa

Takao

 

V

17-4-1943

1000

 

Japan

Moji

 

A

24-4-1943

994

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuk 4B, Moji Hosp.

A

24-4-1943

100

 

 

 

Fuk 6B, Mizumaki

A

24-4-1943

100

 

 

 

Fuk 14B, Nagasaki

A

24-4-1943

300

 

 

 

Hir 2B, Niihama

A

24-4-1943

250

 

 

 

Sen 1B, Yumoto

A

28-4-1943

145

 

A=Aankomst, V=Vertrek, kr=krijgsgevangenen

Fuk=Fukuoka, Hir=Hiroshima, Sen=Sendai, Tok=Tokyo

 

De Hawaii Maru 1 vertrok op 2-4-1943 met 1000 krijgs­gevangenen (hoofdzakelijk Neder­landers) uit Singapore naar Japan. Een deel van deze krijgs­gevangenen was kort te voren uit Soerabaja via Tandjong Priok met de Maebashi Maru 2 in Singapore aangekomen (Java Party 12).

Het transport vond plaats in een convooi van vier schepen. Tussen Saigon en Takao was de zee zeer on­stuimig, waar­door er veel zeezieken waren. De voeding was redelijk: rijst met sajoer, soms wat vis, voldoende thee. De omstandig­heden in de ruimen waren slecht: veel zieken, 6 sterfge­vallen.

 

Op 24-4-1943 kwam het schip aan in Moji; er was een zevende sterfgeval en er waren 180 zieken. De ernstig zieken gingen naar het noodhos­pitaal in Moji. De overige krijgs­gevangenen werden over­gebracht naar diver­se krijgs­gevan­genkampen, deels op het zuidelijke eiland Kiushu, deels op het hoofdeiland Honshu (zie tabel). De mannen voor de kampen op Honshu werden met de veer­boot over­gezet naar Shimonoseki (niet door de tunnel), waarna het transport verder ging per trein.

The Hawaii Maru 1 sailed on 2-4-1943 with 1,000 POW’s (mainly Dutch) from Singapore to Japan. Part of these POW’s were just arrived in Singapore from Soerabaja with the Maebashi Maru 2 (Java Party 12).

The transport took place in a convoy of four ships. Between Saigon and Takao the sea was very tempestuous, resulting in many seasick men. The food was reasonable: rice with sajoer, sometimes some fish, enough tea. The circum­stan­ces in the holds were bad: many sick men, 6 deaths.

 

On 24-4-1943 the ship arrived at Moji; there was a 7th death and there were 180 sick men. The severely sick men went to the Hospital in Moji. The remaining POW’s were transported to various camps, partly on the southern island Kiushu, partly on the main island Honshu (see table). The men going to the camps on Honshu crossed the sea to Shimonoseki with a ferry (not by tunnel) and were transferred further by train.

 

 

 

Literatuur

Brouwer von Gonzenbach, F. - Persoonlijke mededeling (Japanse registratiekaart, Fuk 6B)

Eck, J.H.L. van – Dagboek, NIOD-dagboek 6, pg 40-41 (Sen 1B)

Hansen, J.F. – Medical report, NIOD, IC 001206 (Hir 2B)

Haring , J.B. – Proces-verbaal, NIOD, IC 061844, 061845 (Hir 2B)

Lijbaart, P.F. - Dagboek-aantekeningen (Sen 1B)

Oosterhuis, J. – Dagboek (privé-bezit), pg 96 (Modi-Hosp)

Pabst, E.J.C. – Proces-verbaal, NIOD, IC 061846 (Sen 1B)

Schäfer, René – Terug in Fukuoka 14 (Fuk 14B)

Stellingwerff, J. – Fat man in Nagasaki, 1980, pg 7 (Fuk 14B)

Stubbs, Les and Pam – Unsung Heroes of the Royal Air Force, 2002, pg 45

Verstraaten, A. – Ooggetuige, 2008, pg 116-124 (Fuk 6B)

Witsen, E. van - Voorstudie, NIOD, IC 074.426, pg 342

Witsen, E. van – Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 174

 

Foto's

Verstraaten, A. – Ooggetuige, 2008, pg 125 (foto van de boot)

 

Naamlijst

NRK-archief, naamlijst van Java Party 12 (3817 namen, groep van 998 kr naar Japan)

 

 

Nederlandse krijgsgevangenen

Naamlijst krijgsgevangenen

 

 

Index                    Zeetransporten                       Kampen in Japan