Harugiku Maru 2

                                                                                                                                                                         28-10-2012

 

LAND

STAD

1e KAMP

A/V

D-M-Y

kr

DODEN

Java

Batavia

 

V

15-1-1943

3188

 

Malakka

Singapore

 

A

18-1-1943

3188

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Changi-kamp

A

19-1-1943

3188

 

A=Aankomst, V=Vertrek; kr=krijgsgevangenen

 

De Harugiku Maru 2 (ook aangeduid als Van Waerwijck, een oud-KPM-schip, 3.040 ton) vertrok op 15-1-1943 met 3188 krijgsgevangenen (allen Nederlanders) uit Batavia naar Singapore; de krijgsgevangenen waren merendeels afkomstig uit het kamp Kampong Makassar,. Tijdens de overtocht van de Java-zee was geen schip te zien, ook geen begeleidend schip. Dit transport is bekend als Java Party 9, het 9e krijgsgevangenen-transport dat van Java vertrok.

 

Op 18-1-1943 kwam het schip aan in Singapore; op 19-1-1943 werden de krijgsgevangenen met vrachtauto’s over­gebracht naar het Changi-kamp.

 

NOOT. Deze krijgsgevangenen werden binnen twee weken overgebracht naar Thailand om te werken aan de Birma­spoorweg,  in trein­trans­por­ten op 28-1-1943, 29-1-1943, 30-1-1943, 2-2-1943, 3-2-1943 en 4-2-1943.

The Harugiku Maru 2 (sometimes called Van Waerwijck, an old KPM-ship, 3,040 tons) sailed on 15-1-1943 with 3188 POW’s (all Dutch) from Batavia to Singapore; most of the POW’s came from the Kampong Makassar-camp in Batavia. During the crossing of the Java-sea no other ship was seen, also not any escort. This transport is known as Java-Party 9, the 9th group of POW’s from Java.

 

On 18-1-1943 the ship arrived in Singapore; on 19-1-1943 the POW’s were transported on trucks to the Changi-camp.

 

NOTE. Within two weeks these POW’s were transported to Thailand for work on the Birma-railway, with train trans­ports  on 28-1-1943, 29-1-1943, 30-1-1943, 2-2-1943, 3-2-1943 en 4-2-1943.

 

 

Literatuur

Cannoo, J.M. - Bushido, 1947, pg 54-57 (uit Glodok, op naamlijst Java Party 9)

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel II, 2002, pg 30

Jacobs, G. - Persoonlijke mededeling (reisroute van zijn vader)

Nelson, David – The Story of Changi Singapore, 1974, pg 210

Sorgdrager, D. - Kampen van Oom Nippon, 2007, pg 58-59 (op naamlijst Java Party 9)

Winkler, Dolf – Mijn kampverleden 1942-1945, 2002, pg 20 (op naamlijst Java Party 9)

 

 

 

Naamlijst krijgsgevangenen

 

 

 

Index          Zeetransporten              Changi-kamp