Medan                           Gloegoer                   N-Sumatra

 

                                                                                                                                                                     8-6-2013

Ligging

Gloegoer lag ten noorden van Medan aan de weg naar de havenstad Belawan. Er waren in Gloegoer twee kampen: de Koeliebarakken en het Quarantaine-station (ook wel Karentèn genoemd). Het krijgsgevangen­kamp was ondergebracht in de KOELIEBARAKKEN.

Het kamp bestond uit 8 stenen loodsen, een ziekenbarak en enige bijgebouwen, omheind door een hoge stenen muur met glasscherven.

 

Kampcommamdant

 

 

Kampleiding

luitenant-kolonel Beckers

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

26-06-1942

Bel: Unie Kampong

 

1200

1200

kr

18-03-1944

Omgeving

 

 

 

kr (1)

10-09-1943

Med: Belawan Estate

 

11

 

ma

08-03-1944

 

BK: Atjeh-weg

500

700

kr (2)

xx-03-1944

BK: Atjeh-weg

 

19

720

zkr (3)

25-06-1944

 

Pakan Baroe (4)

720

0

kr


kr=krijgsgevangenen, ma=mannen, zkr=zieke krijgsgevangenen

Bel=Belawan, BK=Blang Kedjeren, Med=Medan

(1) planters, die militaire taken verrichtten (bijv. als stadswacht)

(2) 306 Nederlanders en 194 Engelsen en Australiërs (“Atjeh Party”)

(3) zieken van de Atjeh Party

(4) via de haven van Belawan met Harugiku Maru 4 (getorpedeerd), met Queen Elisabeth II (Java Party 22)

 

Plattegrond

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel II, 2002, pg 44 (twee schetsen)

 

Literatuur:

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 40, Deel II, 2002, pg 44

Bezemer, K.W.L. - Geschiedenis van de Ned. Koopvaardij in WOII, 1990, deel 3, pg 39

Heekeren, C. van - De Atjeh-party, Eigen beheer, 1962

Jong, L. de - Het Koninkrijk der Nederlanden in WOII, deel 11B, pg 617, 619

Noord Sumatra in Oorlogstijd, SRR 1943, Stichting Noord Sumatra Documentatie 1995

Waterford, Van - Prisoners of the Japanese in World War II, 1994, pg 271

NN – NIOD, IC 1809, 1823, 1828, 1855, 1869, 1890, 1898, 1901, 1920

NN – NIOD, IC 4571, 61797, 80127, 32344, 48896, 81021, 81352 (dagboek), 81866

 

 

Naamlijst krijgsgevangenen Java Party 22

War Office Londen: WO361/2222 (nog niet in een Nederlands archief beschikbaar)

 

 

Plattegrond Gloegoer

 

 

Index                     Kampen op Sumatra