Fukuoka 26B, Keisen

                                                                                                               6-2-2021

Fukuoka 26B sinds 10-5-1945, soms ook aangeduid als Yoshikuma

 

 

???

 

Fuk 2B

 

 

Osa 2B

??

100 kr (Engelsen)

 

 

10-5-1945

300 kr (100 Eng,

200 Austr,

2 Ned. Artsen)

 

 

 

xx-06-1945

 

Fukuoka 26B

 

12-9-1945

400 kr

135 Eng, 36 Amer, 200 Austr, 4 Ned

 

 

 

 

Evacuatie

 

 

Werkzaamheden

werken in kolenmijn (Aso Mining Co, Yoshikuma Coal Mine)

700 meter diep, oude mijn, veel ongelukken

twee groepen: een dag-groep en een nacht-groep

 

Omstandigheden

wonen                nieuwe barakken

gezondheid       veel zieken, veel sterfgevallan (alle krijgsgevangenen sterk verzwakt)

medische zorg  twee Nederlandse artsen (C.Belmorte en A.T.Groot Wesseldijk)

 

Gebeurtenissen

xx-08-1945        veel bommenwerpers in de lucht

09-08-1945       atoombom op Nagasaki

xx-08-1945        POW-leiding neemt kamp over van de Jap

12-09-1945       Australisch team bevrijdde het kamp; per trein naar Nagasaki

 

Literatuur

Johns, W.E. and R.A.Kelly - No Surrender, 1969, pg 190-203 (groep uit Fukuoka 2B)

Mansell, Roger - Website

 

Naamlijsten sept 1945 (rosters)

NARA, RG 407, Box 104, Folder 1, pg 417-429 (25-8-1945)

pg 418-421

British POWs

pg 422-428

Australian POWs

pg 429

Dutch POWs