Johore               Djohor Baroe-kamp           Malakka

 

                                                                                                                                                                                26-4-2011

Andere benaming

Kamp Q

 

Ligging

Het kamp lag aan de weg, die liep van de Johore-dam naar het noorden (op het vaste land van Malakka dus); het lag temidden van dichte rubberbossen. Het kamp was omgeven door prikkeldraad.

 

Kampcommandant

sergeant-majoor Toyama

 

Kampleiding

majoor Carpenter, kapitein Russell (Australische groep)

luitenant Hofstede (Nederlandse groep)

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

10.01.45

Changi-Gevangenis

 

200

200

kr (1)

16.08.45

 

Changi-Gevangenis

199

0

kr


kr = krijgsgevangenen

(1) 100 Australiërs en 100 Nederlanders

 

Werkzaamheden

loopgraven maken, telefoonverbindingen aanleggen

per 1-4-1945 holen uitgraven in berghelling (munitieopslag), munitie overladen

 

Omstandigheden

wonen                    3 barakken (officieren, Nederlanders, Australiërs); keukenbarak

voeding                 geleidelijk slechter, zeer veel honger geleden

medische zorg       dokter Vogel

sterfgevallen         één Nederlander, later – na de capitulatie van Japan – nog één Nederlander

 

Literatuur

Hofstede, N.W. – De slaven van Roku Ban, 1979, pg 146-206

 

 

 

 

Index          Kampen in Malakka