††††††††††††††††††††††††††††††††††† Chuyo

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 5-7-2012

 

LAND

STAD

1e KAMP

A/V

D-M-Y

kr

DODEN

MicronesiŽ

Truk

 

V

30-11-1943

21

 

 

 

torpedo

 

4-12-1943

1

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tok 0A4, Ofuna

A

xx-12-1943

1

 

A=Aankomst, V=Vertrek, kr=krijgsgevanegnen

Tok=Tokyo

 

De Chuyo (17.830 ton, een groot vrachtschip) vertrok op 30-11-1943 met 21 krijgsgevangenen uit Truk naar Japan. Truk (Truk Islands) behoort tot MicronesiŽ, een groot eilandengebied ten noorden van de oostpunt van Nieuw-Guinea, even ten noorden van de evenaar. De krijgs≠gevan≠genen waren gevangen geno≠men Amerikaans marine≠personeel; zij werden geblindoekt aan boord ge≠bracht. Het schip had vliegtuigen van Japan naar Truk ver≠voerd en ging terug naar Japan om een nieuwe lading vlieg≠tuigen op te halen. Het schip voer in convooi met de Unyo Maru, die ook een kleine groep krijgsgevangenen vervoer≠de.

 

Op 4-12-1943 werd het schip (tijdens een zware storm) aangevallen door de USS Sailfish. Na enige aanvallen met torpedo's werd het schip tot zinken gebracht. De 21 krijgs≠gevangenen zaten in een kleine ruimte opge≠sloten, maar wisten zich zelf te bevrijden; terwijl het schip zonk kwa≠men zij in het water terecht. Slechts ťťn van hen werd door een Japans schip gered; hij werd meegenomen naar Japan en kwam terecht in het ondervragingskamp Ofuna bij Tokyo.

The Chuyo (17,830 tons, a large freighter) sailed out on 30-11-1943 with 21 POW from Truk to Japan. Truk (Truk Islands) belonged to Micronesia, a large island area north of the east-point van New-Guinea, just above the equator. The POW were captured American Navy personnel; they came on board blindfolded. The ship had transported aero≠planes from Japan to Truk and returned to Japan to trans≠port a new series of planes. The ship navigated in convoy with the Uyo Maru, which also transported a small group of POW.

 

On 4-12-1943 the ship had been attacked (during a heavy storm) by the submarine USS Sailfish. After launching some torpedoes the ship had been sunk. The 21 POW were captured in a small cell on board, but they could escape from it; while the ship sunk, the POW came in the water. Only one of them had been saved by a Japanese ship; he had been transported to Japan and transferred to the interro≠gation-camp Ofuna near Tokyo.

 

 

Literatuur

Michno, F.G. - Death on the Hellships, 2001, pg 143-147, 314

 

Websites

www.britain-at-war.org.uk

www.west-point.org

 

 

Index††††††††††††††††††† Zeetransporten†††††††††††††††††††††† Kampen in Japan