Maoemere                   Blomkamp                          Flores

 

                                                                                                                                                                         12-4-2012

Andere benaming

Java III 2D, Kamp Blom, Maoemere-Oost

 

Ligging

De plaats Maoemere lag op het oostelijk deel van Flores aan de noordkust. Rondom Maoemere bevonden zich kampen (later nog een vierde, het schuilkamp). De kampen waren ondergebracht in zelf gemaakte barakken (van bamboe en atap), omgeven door prikkeldraad.

Het Blomkamp bevond zich op 4 km ten oosten van Maoemere; het was een werk­­kamp.

 

Kampcommandant

luitenant Ashida Shoji, later sergeant-majoor Aoki Masashiro

 

Kampbewaking

Japanse militairen en Koreanen

 

Kampleiding

reserve-kapitein L.Blom

 

Transporten (volgens Atlas Japanse kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

10-05-1943

Soer: Jaarmarkt (1)

 

1400

1400

kr (2)

26-05-1943

Reyerskamp

 

400

1800

kr

31-05-1943

 

Taliboera

314

1500

kr

30-08-1943

Taliboera

 

314

1800

kr

09-09-1943

Reyerskamp

 

250

2050

zkr

27-01-1944

 

Soer: JCJL (3)

725

 

kr

12-05-1944

 

Soer: JCJL (4)

178

 

kr

23-06-1944

 

Soer: JCJL (5)

479

454

kr

 

IN SCHUILKAMP

 

 

 

 

10-08-1944

 

 

 

454

kr

29-08-1944

 

Soer: JCJL (6)

434

20

kr

12-09-1944

 

Soer: JCJL (7)

20

0

kr

kr=krijgsgevangenen, zkr=zieke krijgsgevangenen

Soer=Soerabaja

(1) met Tazima Maru, Tenzio Maru en Koam Maru, vertrokken uit Soerabaja op 25-04-1943

(2) allen Nederlanders

(3) met de Heian Maru

(4) met de NN Maru 8

(5) met de NN Maru 9

(6) met de NN Maru 10

(7) met de NN Maru 11

 

Werkzaamheden

vliegveld aanleggen, vliegveld repareren na geallieerde bombardementen (aan de overkant van de weg)

 

Omstandigheden

voeding                 zeer slecht, onder Aoki beter

wonen                   geen elektriciteit

sterfgevallen        380 man in periode april 1943 - april 1944 (alle Maoemere-kampen samen)

schuilkamp           op 10-8-1944 verhuizing naar schuilkamp 6 km landinwaarts (i.v.m. bombardementen)

 

Literatuur

Binnerts, C. - Alles is in orde, heren! Een dagboek van het eiland Flores uit het jaar 1943, 1988 (tot 05.11.43)

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, pg 209-211; Deel II, pg 186

Jacobs, L. - De 2200 van Flores, kamp “Y” Maoemere 1943-1944

Jacobs, L. - Het Flores-contingent, Stabelan 1986, 13/1, pg 29-30; 13/2, pg 33-35

Veenstra, J.H.W. e.a. - Als krijgsgevangene naar de Molukken en Flores, 1982, pg 57

Waterford, Van - Prisoners of the Japanese, 1994, pg 333

Witsen, E. van - Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 96

 

Plattegrond

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 211

Veenstra, J.H.W. e.a. – Als krijgsgevangene naar …, 1982, pg 86

 

Foto’s/tekeningen

Claassen, Rob en Joke van Grootheest - Getekend, 1995, pg 136-138

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 210-211 (luchtfoto’s)

Veenstra, J.H.W. e.a. - Als krijgsgevangene naar …, 1982, pg 87, 117, 119, 132, 145, 146, 149, 186, 200, 218

 

Naamlijsten

Veenstra, J.H.W. e.a - Als krijgsgevangene naar de Molukken en Flores, 1982, pg 373 (overledenen)

 

Japanse registratiekaarten

Aalst, C.J. van, geboren 30-6-1902, overleden 20-5-1943

Akkerman, R.L.G., geboren 6-4-1905, overleden 25-5-1943

Alders, B.M.M., geboren 22-10-1918, overleden 15-11-1943

Bakker, H.H.A., geboren 11-1-1922, overleden 23-8-1943

Barneveld Binkhijsen, geboren 24-4-1905, overleden 29-11-1943

Batenburg, H.J., geboren 24-2-1903, overleden 4-7-1943

 

 

Plattegrond

 

Tekeningen

 

Naamlijst van alle Maoemere-kampen

Naamlijst overledenen

 

 

Transportschema

 

 

 

Index                     Flores                   Kampen Molukken en Flores