Naamlijst, tevens route langs de Birma-spoorweg

 

29-11-2017

 

De hier ontworpen naamlijst is een zo volledig mogelijke naamlijst van alle Nederlandse krijgs­gevangenen, die aan de Burmaspoorweg hebben gewerkt of die onderweg naar de Burma­spoorweg zijn overleden of vermist (ten gevolge van ziekte of door oorlogs­omstandig­heden).

 

NAMEN

Als uitgangspunt is gebruikt de Thai-camp lijst van 1-11-1944 (15.102 namen).

 

Om tot een volledige naamlijst te komen moeten daar nu aan worden toegevoegd:

- dodenlijst van de Tacoma Maru (november 1942, 11 namen)

- dodenlijst van de Rangoon-Gevangenis (november-december 1942, 326 namen)

- dodenlijst van de Nitimei Maru (januari 1943, 32 namen)

- naamlijst van de POWs, die in de zomer van 1944 werden afgevoerd naar Japan (1562 namen)

- dodenlijst van de Hofuku Maru (september 1944, 140 namen)

 

De volledige naamlijst bevat nu 17.173 namen.

 

ROUTES

Om de route te onderzoeken is zijn Japanse registratiekaart (index-kaart) nodig:

* kijk waar zijn woonplaats/plaats van internering was: Java of Sumatra; zat hij op Sumatra, dan werd hij op 15-5-1942 met de Kyokusei Maru van Belawan naar Burma gebracht; hij heeft dan de Birma-stempels (III en/of V) op de kaart (voorzijde rechts boven)

* zat hij op Java en heeft hij Birma-stempels (III,V) op de kaart, dan werd hij eerst van Java naar Singapore ge­bracht en vervolgens per schip naar Birma (Rangoon); zie de webpagina “Scheeps­transporten naar Birma”: Tacoma Maru 1, Nitimei Maru. De vertrekdata staan dan op de achterzijde van de index-kaart. De Nitimei Maru werd op 15-1-1943 tot zinken gebracht. Zat hij op dit schip, dan staat deze datum op de achterzijde van de kaart.

* heeft hij Thailand-stempels (I,II,IV,VI), dan werd hij eerst naar Singapore (Changi-kamp) gebracht en ver­volgens per trein naar Ban Pong (eerste station a/d spoorbaan); deze groepen werden Java Parties genoemd, zie de webpagina “Java Parties”. Met behulp van de Java Party-somlijst kan zijn naam worden opgezocht: Java Party-nummer en trein-nummer.

De datum van aankomst is belangrijk: de eerste groepen Nederlanders kwamen aan in januari 1943 en gingen naar Tarsao en Kinsayok om daar de spoorbaan verder aan te leggen (het eerste stuk werd aangelegd door Engelsen, die in juni-december 1942 naar Thailand gingen). Hoe later men aankwam hoe verder omhoog men aan het werk moest.

 

CONTROLE-LIJSTEN

Om namen nader te onderzoeken kunnen worden gebruikt:

(1) de Naamlijst van bevrijde krijgsgevangenen Thailand (september 1945). Helaas ontbreken alle namen, beginnend met de letter T.

(2) de Dodenlijst, kort na de oorlog gepubliceerd, en die nu op de website van de Oorlogs­gravenstichting en die van de Stichting Herdenking Burma-Siam-spoorweg beschik­baar is.

 

Naam èn route

A

Naam

B, C, D, E enz

 

Index           Terug naar Naamlijsten