Palembang              Betoeng/Ketiau             Z-Sumatra

 

                                                                                                                                                                         8-6-2013

Ligging

Betoeng en Ketiau waren twee plaatsen ongeveer 80 km ten zuiden van Palembang.

Het kamp bevond zich tussen beide plaatsen; soms wordt het aangeduid als Betoeng, soms als Ketiau, maar het gaat dan om één en hetzelfde kamp.

 

Kampcommandanten

Takahashi

 

Kampbewaking

Koreanen

 

Kampleiding (Nederlanders)

majoor A.P. de Vries

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

11-11.1943

Bat: 10e Bataljon (1)

 

600

600

kr

13.11.1943

Pal: Scholen

 

150

750

kr

22-05-1944

 

Pal: Pangk Balei

200

550

kr

13-06-1944

 

Pal: Soen Gerong

 

 

kr

14-06-1944

 

Pal: Scholen

 

 

kr

14-06-1944

 

Singapore (2)

207

0

kr

kr=krijgsgevangenen

Bat=Batavia, Pal=Palembang; Pangk balei=Pangkalan Balei, Soen Gerong=Soengei Gerong

(1) met France Maru 2, als Java Party 19, met vrachtauto’s naar kamp

(2) met Mexico Maru, dagen later met Queeen Elisabeth II naar Pakan Baroe-spoorweg

 

Omstandigheden

voeding                 onvoldoende (slecht)

wonen                   bij aankomst nog onvoltooide barakken van bilik

werk                      zwaar graafwerk voor aanleg vliegveld, ook door zieken

medische zorg     enige kinine, verder geen medicijnen aanwezig

martelingen          er werd veelvuldig ernstig lichamelijk letsel toegebracht met vuistslagen en stokken

 

Werkzaamheden

Er moest een vliegveld worden aangelegd (start november 1943, voltooid mei 1944 ).

 

Literatuur

Diepersloot, J.A. - Dagboek, NIOD IC-dagbpek 73 (nov 1943 – juni 1944)

Dulm, J. van e.a. –Atlas Japanse Kampen, deel I, 2000, pg 74-77

Hemert, J. van – Persoonlijke mededeling (groepje met Mexico Maru naar Singapore)

Jong, L. de - Het Koninkrijk der Nederlanden in WOII, deel 11B, 1985, pg 695

Laenen, P. - Rapport War Crimes Investigation Team, NIOD, IC 001816 (sept 1943 – sept 1944)

Marinus, A.J. - Rapport, NIOD, IC 001383 (nov 1943 – mei 1944, dan naar Pangkalan Balei)

Mark, A.F. van der – Ondervragingsrapport, NIOD, IC 000431 (nov 1943 – juni 1944)

Michels, G.H.P. – Commissie Onderzoek Marinepersoneel, NIOD, IC 015482 (mei 1943 – jan 1944)

Nijon, F.B. – Proces verbaal, NIOD, IC 001700 (nov 1943 - mei 1944, daarna Pangkalan Balei)

Saueressig, Ido Eduard - Voor welk volk en wiens vaderland, 1999, pg 209-214 (nov 1943 – juni 1944)

Willemse, G.H. – Commissie Onderzoek Marinepersoneel, NIOD, IC 015483 (nov 1943 – mei 1944)

 

Foto’s/tekeningen

Dulm, J. van e.a. –Atlas Japanse Kampen, deel I, 2000, pg 75 (luchtfoto vliegveld)

 

 

Naamlijst krijgsgevangenen Java Party 19

War Office Londen: WO361/2219 (nog niet in een Nederlands archief beschikbaar)

 

 

Index                     Kampen op Sumatra