Blangkedjerčn            Atjeh-weg                  N-Sumatra

 

                                                                                                                                                                     7-5-2012

Ligging

In Centraal-Atjeh moest een weg worden aangelegd tussen Takengon en Blangkedjerčn, om voor het Japanse leger, naast de bestaande kustweg langs de Oostkust, nog een verbinding te hebben tussen Noord- en Midden-Sumatra, maar dan door het binnenland. Deze weg sloot aan in het noorden op de bestaande weg van Bireuën naar Takengon, en in het zuiden op de weg van Blang Kedjerčn in de richting van het Toba-meer.

Blang Kedjerčn was het basiskamp, van waaruit de kampen langs de weg werden bevoor­raad. De kampen langs de weg werden genoemd naar de afstand in kilome­ters gerekend vanaf Blang Kedjerčn: kamp 9, kamp 13, kamp 23, kamp 29, kamp 38 (op ruim 2000 m hoogte).

Met de aanleg werd begonnen op 01-1-1944 met behulp van romusha's. Op 16-03-1944 begonnen de krijgs­gevangenen. De weg was op 20-07-1944 gereed.

 

Kampcommandanten:        

luitenant Miura

 

Kampbewaking

22 Koreaanse militairen

 

Kampleiding

kapitein J.J.A. van de Lande (Ned), captain O.R.T.Henman (Eng)

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

16-03-1944

Md: Gloegoer  (1)

 

500

500

kr (2)

25-03-1944

 

Bk: Hospitaal

9

491

zkr

26-03-1944

 

Md: Gloegoer

6

485

zkr

30-03-1944

 

Md: Gloegoer

30

455

zkr

13-04-1944

Md: Gloegoer

 

13

468

zkr

04-10-1944

 

Md: S.Sengkol (3)

463

0

kr


kr=krijgsgevangenen, zkr=zieke krijgsgevangenen

Bk=Blangkedjeren, Md=Medan, S.Sengkol=Soengei Sengkol

(1) per bus naar Koetatjane, verder te voet

(2) 306 Nederlanders en 194 Engelsen en Australiërs (Atjeh Party)

(3) te voet naar Koetatjane; op 10-10-1944 met 458 kr per bus naar Soengei Sengkol, 5 zkr naar Medan

 

Werkzaamheden

Wegaanleg tussen Takengon en Blangkedjerčn (zie boven): zware arbeid

 

Omstandigheden:

voeding                 totaal onvoldoende

medische zorg     doktoren: Lingen, Suringa, Kirkwood; verpleger: Beugels; totaal ontoereikende zorg

sterfgevallen        totaal 5 doden

 

Literatuur:

Brugmans, L.J. - Nederlands-Indië onder Japanse bezetting, 1961, pg 351

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 30, Deel II, 2002, pg 40

Heekeren, C. van - De Atjeh-party, Eigen beheer, 1962

Heekeren, C. van - Het pannetje van Oliemans, 1975, pg 50-169

Hovinga, Henk – Op dood spoor, 2009, pg 20-21 (Atjeh Party naar Sumatra-spoorweg)

Waterford, Van - Prisoners of the Japanese in World War II, 1994, pg 270

NN – NIOD, IC 315, 1743, 1745, 1756, 1831, 1833, 1844, 1846, 1849, 1853, 1859, 1861, 1872, 1875,

                                             1893, 1906, 1932, 2000, 61795, 61800, 81398, 81965

 

Atjeh-weg kaart

 

 

Naamlijst Atjeh Party (Nederlanders)

 

Index                     Kampen op Sumatra