Arisan Maru

                                                                                                                                                                     6-8-2012

 

LAND

STAD

1e KAMP

A/V

D-M-Y

kr

DODEN

Filippijnen

Manila

 

V

11-10-1944

1782

 

Filippijnen

Palawan

 

A

11-10-1944

1782

 

Filippijnen

Palawan

 

V

20-10-1944

1777

5

Filippijnen

Manila

 

A

20-10-1944

1777

5

Filippijnen

Manila

 

V

21-10-1944

1777

 

 

 

torpedo

 

24-10-1944

8

1774

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taiw 3B, Heito

A

25-10-1944

8

 

A=Aankomst, V=Vertrek, kr=krijgsgevangenen

Taiw=Taiwan

 

De Arisan Maru (6.886 ton, een gloednieuw vrachtschip: op 5-6-1944 te water gelaten) vertrok op 10-10-1944 met ongeveer 1700 Amerikaanse krijgsgevangenen en 100 burgers van diverse nationaliteiten uit Manila op de Filippijnen naar Japan; de krijgs­gevan­genen waren in de Bilibid-Gevangenis verzameld (afkomstig uit diverse kampen op Luzon). Er waren ook nog 300 Japanse burgers en militairen aan boord. Het ruim met de krijgs­gevangenen was overvol.

 

Op 11-10-1944 - in verband met voortdurende geallieerde luchtaanvallen op Manila (de geallieerde landing op Leyte, 500 km ten zuiden van Manila, vond vrijwel tegelijkertijd plaats!) - zocht het schip eerst dekking op de rede van Palawan; op 20-10-1944 keerde het schip terug in de haven van Manila. Een groot convooi werd gevormd, geëscorteerd door diverse oorlogsschepen.

 

Omstreeks 21-10-1944 werd vertrok het convooi: het kon de lucht­­aanvallen omzeilen, maar er waren zeker 8 ge­allieer­de onderzeeërs, die het convooi opwachtten. Op 24-10-1944 werd het schip voor de Chinese kust (300 km oostelijk van Hongkong) midscheeps getroffen door een torpedo van de USS Shark II of van de USS Snook. De Shark werd door dieptebommen tot zinken gebracht. De Arisan Maru zonk: slechts 8 man overleefden de ramp: 5 man wisten de kust te bereiken, maar bleven uit handen van de Japanners (en bereikten de USA), 3 mannen werden opge­pikt door de Hokusen Maru en werden in het kamp Taiwan 3B, Heito geïn­terneerd.

The Arisan Maru (6,886 tons, a brand new freighter: took the water 5-6-1944) leaved Manila in the Philippines for Japan on 11-10-1944 with about 1700 American POW’s and 100 civilians of different nationalities. The POW’s –captured in different camps on Luzon – were put together in the Bilibid-Prison. On board there were also 300 Japa­nese civilians and soldiers. The hold of the POW’s was over-crowded.

 

On 11-10-1944 - in view of continuous bombing of Manila (the invasion of allied troops on Leyte, 500 km south of Manila, was going on) - the ship found protection in the harbour of Palawan; on 20-10-1944 the ship returned to Manila. A large convoy was formed, escorted by different war ships.

 

Around 21-10-1944 the convoy sailed again, it could avoid the air raids, but there were more than 8 allied submarines waiting for the convoy. On 24-10-1944 the ship - sailing along the Chinese coast, 300 km east of Hongkong - were hit amidship by a torpedo launched by the USS Shark II or by the USS Snook. The Shark sunk because of  depth-bombs. The Arisan Maru sunk: only 8 persons survived, 5 of them reached the coast and did not fell in Japanese hands (and arrived in the USA), 3 men were picked up by the Hokusen Maru and were taken in the camp  Taiwan 3B, Heito.

 

 

Literatuur

Barlett Kerr, E. - Surrender ans survival, 1985, pg 13, 204-209; 292

Daws, Gavan – Gevangenen van de Japanners, 1996, pg 318-319

Lawton, Manny - Some Survived, 1984, pg 113 e.v.

Michno, G.F. - Death on the Hellships, 2001, pg 249-258, 266, 316

Waterford, Van - Prisoners of the Japanese in World War II, 1994, pg 155 (klein verslag)

 

 

Index           Zeetransporten              Kampen in Japan